Περιγράφει τα βήματα προ-διαμόρφωσης που πρέπει να ολοκληρωθούν στο Orchestrator παραγωγής για την ενεργοποίηση ενός SD-WAN Edge σε σχέση με ένα Bastion Orchestrator και, στη συνέχεια, τον προβιβασμό του στο Orchestrator παραγωγής.