Ένα από τα προαπαιτούμενα για τη διαμόρφωση του Bastion είναι η δημιουργία ενός νέου εταιρικού προφίλ με ελάχιστη διαμόρφωση, με σκοπό τη δημιουργία ενός εταιρικού πελάτη σε ένα Bastion Orchestrator.

Στην εταιρική πύλη, επιλέξτε έναν πελάτη και μεταβείτε στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Προφίλ (Profiles).

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέο προφίλ (New Profile) ή στην επιλογή Ενέργειες (Actions) > Νέο προφίλ (New Profile).
  2. Στο παράθυρο Νέο προφίλ (New Profile), πληκτρολογήστε το όνομα και κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).

Το νέο προφίλ με ελάχιστη διαμόρφωση δημιουργείται και εμφανίζεται στη σελίδα Προφίλ (Profiles).