Το SD-WAN Orchestrator υποστηρίζει έναν νέο τύπο ελέγχου ταυτότητας χρήστη που ονομάζεται Καθολική σύνδεση (SSO) για όλους τους τύπους χρηστών του Orchestrator: Χειριστής, Συνεργάτης και Επιχείρηση.

Η Καθολική σύνδεση (SSO) είναι μια υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας περιόδου λειτουργίας και χρήστη που επιτρέπει στους χρήστες του SD-WAN Orchestrator να συνδεθούν στο SD-WAN Orchestrator με ένα σύνολο διαπιστευτηρίων σύνδεσης για πρόσβαση σε πολλές εφαρμογές. Η ενοποίηση της υπηρεσίας SSO με το SD-WAN Orchestrator βελτιώνει την ασφάλεια του ελέγχου ταυτότητας χρήστη για χρήστες SD-WAN Orchestrator και επιτρέπει στο SD-WAN Orchestrator να εκτελεί έλεγχο ταυτότητας χρηστών από άλλους παρόχους ταυτότητας που βασίζονται στο OpenID Connect (OIDC). Προς το παρόν υποστηρίζονται τα ακόλουθα αναγνωριστικά:

  • Okta
  • OneLogin
  • PingIdentity
  • AzureAD
  • VMwareCSP