Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις δυνατότητες για έναν επιλεγμένο πελάτη:

Στην πύλη χειριστή, μεταβείτε στη Διαχείριση πελατών (Manage Customers).

Επιλέξτε έναν πελάτη και κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) > Τροποποίηση (Modify) ή κάντε κλικ στη σύνδεση προς τον πελάτη. Θα ανακατευθυνθείτε στην εταιρική πύλη.

Στο αριστερό πλαίσιο πλοήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Πελάτες (Customers).

Στη σελίδα Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration), επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις Δυνατότητες πελάτη (Customer Capabilities):

Σημείωση: Για να ενεργοποιήσετε τις δυνατότητες πελάτη, πρέπει να αντιστοιχιστεί μια τιμή True στις ιδιότητες συστήματος που σχετίζονται με τις δυνατότητες. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ιδιότητες συστήματος.
 • Ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας επιχείρησης (Enable Enterprise Auth) – Από προεπιλογή, μόνο ο χειριστής μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων για μια επιχείρηση. Όταν ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, οι διαχειριστές επιχείρησης μπορούν να διαμορφώσουν μόνοι τους τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων.
 • Ενεργοποίηση δικτύων παλαιότερου τύπου (Enable Legacy Networks) – Επιτρέπει σε μια επιχείρηση να χρησιμοποιεί δίκτυα παλαιού τύπου. Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή εάν χρησιμοποιείτε ένα προφίλ χειριστή που βασίζεται σε τμήμα.
 • Ενεργοποίηση premium υπηρεσίας (Enable Premium Service) – Επιτρέπει τη χρήση των premium υπηρεσιών και είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.
 • Ενεργοποίηση προσαρμογής ρόλου (Enable Role Customization) – Επιτρέπει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας του εταιρικού υπερχρήστη να προσαρμόζει τα δικαιώματα ρόλου για άλλους εταιρικούς χρήστες.
 • Ενεργοποίηση τμηματοποίησης - (Enable Segmentation) – Επιτρέπει τη διαμόρφωση τμημάτων και είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε αυτήν την επιλογή.
 • Ενεργοποίηση τείχους προστασίας επίβλεψης κατάστασης (Enable Stateful Firewall) – Επιτρέπει σε έναν εταιρικό χρήστη να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τη δυνατότητα τείχους προστασίας με επίβλεψη κατάστασης σε επίπεδο προφίλ και Edge. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.
 • Ανάθεση διαχείρισης σε πελάτη (Delegate Management To Customer) – Οι ακόλουθες επιλογές είναι πάντα ορατές στους πελάτες. Όταν ενεργοποιείτε αυτές τις επιλογές, οι πελάτες μπορούν να τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις.
  • Αντιστοίχιση CoS (CoS Mapping) – Επιτρέπει τη διαμόρφωση της αντιστοίχισης CoS κατά τη διαμόρφωση μιας πολιτικής επιχείρησης.
  • Περιορισμός ρυθμού υπηρεσίας (Service Rate Limiting) – Επιτρέπει τον περιορισμό ρυθμού της υπηρεσίας σε μια πολιτική επιχείρησης.

Αφού επιλέξετε τις δυνατότητες, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).