Τα συμβάντα χειριστή ενεργοποιούνται από τις δραστηριότητες των χειριστών. Αυτά τα συμβάντα βοηθούν στον προσδιορισμό της κατάστασης του συστήματος VMware.

Στην πύλη χειριστή, κάντε κλικ στην επιλογή Συμβάντα χειριστή (Operator Events).

Η σελίδα εμφανίζει τα πρόσφατα συμβάντα χειριστή. Μπορείτε να κάνετε κλικ στη σύνδεση προς τα συμβάντα για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Για να προβάλετε τα παλαιότερα συμβάντα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού στο επάνω μέρος της σελίδας και να επιλέξετε τη διάρκεια από τη λίστα. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης στο επάνω μέρος της σελίδας για να ορίσετε μια προσαρμοσμένη διάρκεια.

Μόλις επιλέξετε ή ρυθμίσετε τη διάρκεια, η σελίδα εμφανίζει τα συμβάντα που ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιλεγμένης περιόδου.

Η σελίδα εμφανίζει τις ακόλουθες επιλογές:
  • Αναζήτηση (Search) – Εισαγάγετε έναν όρο για να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη λεπτομέρεια. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος για να φιλτράρετε την προβολή με συγκεκριμένα κριτήρια. Στο φίλτρο, κάντε κλικ στο πεδίο δίπλα στην επιλογή Συμβάντα (Events) για να προβάλετε τη λίστα των διαθέσιμων συμβάντων χειριστή και να φιλτράρετε κατά συγκεκριμένα συμβάντα.

  • Στήλες (Cols) – Κάντε κλικ και επιλέξτε τις στήλες που θα εμφανίζονται ή θα αποκρύπτονται στην προβολή.
  • Επαναφορά προβολής (Reset View) – Κάντε κλικ για να επαναφέρετε την προβολή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
  • Ανανέωση (Refresh) – Κάντε κλικ για να ανανεώσετε τα στοιχεία που εμφανίζονται με τα πιο πρόσφατα δεδομένα.
  • CSV – Κάντε κλικ για να εξαγάγετε όλα τα δεδομένα σε ένα αρχείο σε μορφή CSV.

Μπορείτε, επίσης, να προβάλετε τα συμβάντα χειριστή χρησιμοποιώντας το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση (Administration) > Συμβάντα χειριστή (Operator Events) για να δείτε τα συμβάντα.

Στο επάνω μέρος της σελίδας, μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο για να προβάλετε τις λεπτομέρειες των συμβάντων για την επιλεγμένη διάρκεια.

Στο πεδίο Αναζήτηση (Search), εισαγάγετε έναν όρο για να αναζητήσετε συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Φίλτρο (Filter) για να φιλτράρετε την προβολή με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Στο φίλτρο, επιλέξτε Συμβάν (Event) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος δίπλα στο πεδίο για να προβάλετε τη λίστα των διαθέσιμων συμβάντων χειριστή και να φιλτράρετε κατά συγκεκριμένα συμβάντα.

Κάντε κλικ στην επιλογή CSV για να κάνετε λήψη μιας αναφοράς των συμβάντων σε μορφή CSV.