Στην πύλη χειριστή, μπορείτε να διαμορφώσετε και να διαχειριστείτε προφίλ χειριστή και χρήστες-χειριστές. Μπορείτε επίσης να προβάλετε τα συμβάντα που ενεργοποιήθηκαν από τους χειριστές.