Οι υπερχρήστες-χειριστές μπορούν να δημιουργήσουν νέους χειριστές. Το όνομα χρήστη SSH δημιουργείται αυτόματα για τον χρήστη.

Στην πύλη χειριστή, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες-χειριστές (Operator Users).

Διαδικασία

 1. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέους χειριστές κάνοντας κλικ είτε στην επιλογή Νέος χειριστής (New Operator) είτε στην επιλογή Ενέργειες (Actions) > Νέος χειριστής (New Operator).
 2. Στο παράθυρο Νέος λογαριασμός χειριστή (New Operator Account), εισαγάγετε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:
  1. Εισαγάγετε τα στοιχεία χρήστη, όπως όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης, όνομα, email και αριθμούς τηλεφώνου.
  2. Εάν έχετε επιλέξει τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας ως Native σε Έλεγχος ταυτότητας Orchestrator, τότε ο τύπος του χρήστη επιλέγεται ως Native. Εάν έχετε επιλέξει διαφορετική λειτουργία ελέγχου ταυτότητας, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του χρήστη. Εάν επιλέξετε ο χρήστης να είναι Μη εγγενής (Non-Native), η επιλογή κωδικού πρόσβασης δεν είναι διαθέσιμη, καθώς γίνεται μεταβίβαση από τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας.
  3. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Επίπεδο πρόσβασης (Access Level), επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:
   • Βασικό (Basic)—Επιτρέπει στον χρήστη να εκτελεί ορισμένες βασικές λειτουργίες εντοπισμού σφαλμάτων, όπως ping, tcpdump, pcap, απομακρυσμένα διαγνωστικά και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή.
   • Προνομιακό (Privileged)—Εκχωρεί στον χρήστη πρόσβαση σε επίπεδο ρίζας για την εκτέλεση όλων των βασικών λειτουργιών εντοπισμού σφαλμάτων μαζί με ενέργειες Edge, όπως επανεκκίνηση, απενεργοποίηση, επανέναρξη, επαναφορά μέσω υλικού και τερματισμό. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στο κέλυφος linux.
   Σημείωση: Μόνο οι υπερχρήστες-χειριστές μπορούν να τροποποιήσουν την προεπιλεγμένη τιμή σε Προνομιακή (Privileged).
  4. Επιλέξτε τον ρόλο χρήστη από την αναπτυσσόμενη λίστα Ρόλος λογαριασμού (Account Role). Μόλις επιλέξετε έναν ρόλο, εμφανίζονται οι συναρτήσεις Δικτύου και Ασφάλειας του επιλεγμένου ρόλου, μαζί με την περιγραφή.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).

Αποτελέσματα

Τα στοιχεία χρήστη εμφανίζονται στη σελίδα Χρήστες-χειριστές (Operator Users).