Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα προφίλ χειριστή, για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του προφίλ.

Στην πύλη χειριστή, κάντε κλικ στην επιλογή προφίλ Προφίλ χειριστή (Operator Profiles).

  1. Επιλέξτε το προφίλ για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο και κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) > Διπλότυπο προφίλ (Duplicate Profile).
  2. Στο παράθυρο Αντιγραφή προφίλ χειριστή (Copy Operator Profile), ενημερώστε το όνομα και την περιγραφή.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).

Ένα αντίγραφο του προφίλ εμφανίζεται στη σελίδα Προφίλ χειριστή (Operator Profiles).