Ένα προφίλ χειριστή χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των ρυθμίσεων δικτύου που διαχειρίζεται το SD-WAN Orchestrator. Μετά τη δημιουργία ενός πελάτη ή συνεργάτη, μπορείτε να του αντιστοιχίσετε ένα προφίλ χειριστή.

Με την έκδοση 5.1.0, οι χειριστές μπορούν να αποστείλουν, να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν τα ακόλουθα είδωλα υλικολογισμικού και είδωλα εργοστασιακών ρυθμίσεων στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator:
 • Είδωλα υλικολογισμικού πλατφόρμας για μοντέλα συσκευών 6X0 Edge και μοντέλα συσκευών Edge 3X00 (3400/3800/3810)
 • Είδωλα υλικολογισμικού μόντεμ για 510-LTE (Edge 510LTE-AE, Edge 510LTE-AP) και 610-LTE (Edge 610LTE-AM, Edge 61LTE-RW)
 • Εργοστασιακά είδωλα για όλες τις φυσικές συσκευές SD-WAN Edge
Σημείωση: Οι χειριστές μπορούν να αποστείλουν, να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν είδωλα λογισμικού για όλες τις συσκευές Edge τόσο από το κλασικό περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator όσο και από το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.

Δείτε Είδωλα υλικολογισμικού πλατφόρμας και εργοστασιακών ρυθμίσεων με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator για περισσότερες πληροφορίες.

 1. Στην πύλη χειριστή, κάντε κλικ στην επιλογή Προφίλ χειριστή (Operator Profiles). Η σελίδα προφίλ Προφίλ χειριστή (Operator Profiles) εμφανίζει τα διαθέσιμα προφίλ.
  Σημείωση: Τα προφίλ χειριστών που περιέχουν είδωλο που έχει καταργηθεί επισημαίνονται για να ενημερώσουν τον χρήστη ότι η έκδοση λογισμικού του προφίλ περιέχει είδωλο λογισμικού που έχει καταργηθεί.
 2. Ως χρήστης-χειριστής, μπορείτε να δημιουργήσετε νέο προφίλ χειριστή, να αναπαραγάγετε ένα υπάρχον προφίλ, να τροποποιήσετε, να καταργήσετε ή να διαγράψετε ένα προφίλ χρησιμοποιώντας το κουμπί Ενέργειες (Actions) στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας Προφίλ χειριστή (Operator Profiles) ως εξής:
  • Νέο προφίλ (New Profile) – Δημιουργεί ένα νέο προφίλ χειριστή. Δείτε Δημιουργία νέου προφίλ.
  • Διπλότυπο προφίλ (Duplicate Profile) – Δημιουργεί ένα αντίγραφο του επιλεγμένου προφίλ χειριστή. Δείτε Διπλότυπο προφίλ χειριστή.
  • Τροποποίηση προφίλ (Modify Profile) – Επιτρέπει την ενημέρωση των ρυθμίσεων δικτύου στο επιλεγμένο προφίλ χειριστή. Δείτε Τροποποίηση προφίλ χειριστή.
  • Κατάργηση προφίλ (Remove Profile) - Καταργεί ένα επιλεγμένο προφίλ χειριστή από όλους τους συσχετισμένους συνεργάτες και πελάτες.
  • Διαγραφή προφίλ (Delete Profile) – Διαγράφει τα επιλεγμένα προφίλ.
   Σημείωση: Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα προφίλ που έχει ήδη αντιστοιχιστεί σε πελάτη ή συνεργάτη.
 3. Για να ενημερώσετε το προφίλ χειριστή που έχει είδωλο που έχει καταργηθεί με κάποιο άλλο είδωλο λογισμικού, κάντε κλικ στη σύνδεση προς αυτό το όνομα προφίλ χειριστή. Εμφανίζεται η επιλεγμένη σελίδα προφίλ χειριστή.

  Η έκδοση 5.1.0 εισάγει τη λειτουργικότητα των χειριστών για τη διαχείριση αναβαθμίσεων ειδώλου τόσο για είδωλα υλικολογισμικού πλατφόρμας όσο και για είδωλα υλικολογισμικού μόντεμ και εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. (Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για συγκεκριμένες απαιτήσεις συσκευής.

  Δείτε τον παρακάτω πίνακα για τις απαιτήσεις της συσκευής και μια περιγραφή και των δύο τύπων λογισμικού.
  Τύπος λογισμικού Απαιτήσεις συσκευής Στοιχεία του Edge που θα ενημερωθούν
  Υλικολογισμικό μόντεμ Για την έκδοση 5.1.0 και νεότερες εκδόσεις: 510-LTE (EDGE 510LTE-AE, EDGE510LTE-AP) και 610-LTE (EDGE610LTE-AM, EDGE61LTE-RW) Υλικολογισμικό φορέα και αρχεία διαμόρφωσης
  Υλικολογισμικό πλατφόρμας (Platform Firmware)

  Για την έκδοση 5.0.0, υποστηρίζονται μόνο συσκευές Edge 6x0.

  Για την έκδοση 5.1.0, υποστηρίζονται επίσης μοντέλα EDGE3400/ EDGE3800/ EDGE3810.
  • BIOS (βασικό σύστημα εισόδου/εξόδου)
  • CPLD (Complex Programmable Logic Device, Σύνθετη προγραμματιζόμενη λογική συσκευή)
  • PIC (Programmable Intelligent Compute, Προγραμματιζόμενος ευφυής υπολογισμός)
  Εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση (MR): Edge 500, Edge 5X0, Edge 6X0 Για τις εκδόσεις 5.0.0 και νεότερες εκδόσεις: όλες οι συσκευές Edge. Το είδωλο εργοστασιακών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων θα ενημερωθεί.
  Σημείωση:
  • Είναι σημαντικό να ενημερώσετε πρώτα την έκδοση λογισμικού. Στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση, ενημερώστε το υλικολογισμικό (πλατφόρμα ή/και μόντεμ) και τις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Μην ενημερώνετε ταυτόχρονα την έκδοση λογισμικού, το υλικολογισμικό και την εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση.
  • Για εκδόσεις πριν από την 5.0.0, η ενημέρωση προφίλ χειριστή θα είναι επιτυχής, αλλά τα είδωλα υλικολογισμικού δεν θα εφαρμοστούν στο Orchestrator. Δεν θα δημιουργηθούν συμβάντα, καθώς το Orchestrator δεν έχει υποστηριζόμενη έκδοση λογισμικού.
  • Για την έκδοση 5.0.0 και νεότερες εκδόσεις, η ενημέρωση προφίλ χειριστή θα είναι επιτυχής και το Orchestrator θα ενημερώσει τα στοιχεία ειδώλων υλικολογισμικού και εργοστασιακών ρυθμίσεων.
  Δείτε τον παρακάτω πίνακα για έναν πίνακα συμβατότητας υποστηριζόμενων ειδώλων για τις υποστηριζόμενες συσκευές Edge.
  Πίνακας 1. Υποστηριζόμενα είδωλα και πίνακας συμβατότητας
  Οικογένεια συσκευών (Device Family) Είδωλο λογισμικού (οικογένεια συσκευών) Υλικολογισμικό πλατφόρμας (οικογένεια συσκευών) Υλικολογισμικό μόντεμ (οικογένεια συσκευών) Εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση (οικογένεια συσκευών)
  • EDGE 6x0
  • EDGE 6X0
  EDGE 6X0 610-LTE
  • EDGE 6X0
  EDGE 3x00
  • EDGE 8X0
  • EDGE 1000
  • EDGE 3X00
  Edge 3X00 NA
  • EDGE 8X0
  • EDGE 1000
  • EDGE 3X00
  510LTE
  • Edge 510LTE-AE
  • Edge 510LTE-AP
  NA
  • Edge 510LTE-AE
  • Edge 510LTE-AP
  Edge 5X0
  610-LTE
  • Edge 610LTE-AM
  • Edge 61LTE-RW
  Edge 6X0
  • Edge 610LTE-AM
  • Edge 61LTE-RW
  Edge 6X0
  Ο χειριστής μπορεί να δημιουργήσει πολλά διαφορετικά προφίλ και να επιλέξει προφίλ με διάφορους συνδυασμούς για τη διαχείριση διαφορετικών τύπων ενημερώσεων υλικολογισμικού που θα εφαρμοστούν στα SD-WAN Edge. Δείτε τις παρακάτω σημειώσεις για περισσότερες πληροφορίες.
  Σημείωση:
  • Για να μπορέσει ένας χειριστής να ενημερώσει και να διαχειριστεί τα είδωλα υλικολογισμικού πλατφόρμας για συσκευές 6X0 Edge και εργοστασιακών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για όλες τις συσκευές, η έκδοση λογισμικού Edge και Orchestrator πρέπει πρώτα να ενημερωθεί σε 5.0.0 ή νεότερη έκδοση.
  • Η εργοστασιακή προεπιλεγμένη έκδοση Edge πρέπει να είναι 5.0.0 ή νεότερη.
  • Στην έκδοση 5.0.0, το όνομα προφίλ χειριστή θα εμφανίζεται ως πακέτο ειδώλων (λογισμικού και υλικολογισμικού) που παραθέτει τις λεπτομέρειες των ειδώλων υλικολογισμικού που έχουν επισημανθεί στο προφίλ χειριστή. Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα.

  • Όλες οι αναβαθμίσεις εργοστασιακών ρυθμίσεων και υλικολογισμικού περιορίζονται στην ενεργοποίηση μετά την αναβάθμιση.
  • Το είδωλο του λογισμικού 5.0.0 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση του ειδώλου των εργοστασιακών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων στο Edge, εάν το είδωλο έκδοσης 5.0.0 ή νεότερης αποσταλεί από την καρτέλα «Λογισμικό» (Software). Το λογισμικό θα ενημερωθεί. Εάν το είδωλο αποσταλεί από την καρτέλα «Υλικολογισμικό» (Firmware), το είδωλο των εργοστασιακών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων θα ενημερωθεί. Τα είδωλα υλικολογισμικού πλατφόρμας μπορούν να αποσταλούν μόνο από την καρτέλα «Υλικολογισμικό» (Firmware).
  • Η ενημέρωση των SD-WAN Edge σε HA (υψηλή διαθεσιμότητα) δεν υποστηρίζεται. Τα είδωλα υλικολογισμικού και εργοστασιακών ρυθμίσεων σε αναμονή δεν θα ενημερωθούν. Δείτε τα παρακάτω βήματα για ενημέρωση.
   • 1- Τα Edge δεν πρέπει να είναι διαμορφωμένα από το HA.
   • 2- Εφαρμόστε την ενημέρωση υλικολογισμικού.
   • 3- Διαμορφώστε ξανά τη λειτουργία HA.
 4. Στην ενότητα Έκδοση λογισμικού (Software Version), κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Έκδοση (Version). Επιλέξτε το είδωλο λογισμικού και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes). Για να ενημερώσετε ένα υλικολογισμικό πλατφόρμας, πρέπει να εφαρμοστεί μια έκδοση λογισμικού 5.0.0 για ένα Edge 6X0 ή Edge 3X00. Για να ενημερώσετε ένα υλικολογισμικό μόντεμ, πρέπει να εφαρμοστεί μια έκδοση λογισμικού 5.0.0 για Edge 510-LTE (Edge 510LTE-AE, Edge 510LTE-AP) ή 610-LTE (Edge 610LTE-AM, Edge 61LTE-RW).
  Σημείωση: Είναι σημαντικό να ενημερώσετε πρώτα την έκδοση λογισμικού. Στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση, ενημερώστε το υλικολογισμικό (πλατφόρμας ή/και μόντεμ). Μην ενημερώνετε ταυτόχρονα την έκδοση λογισμικού και υλικολογισμικού.
  Σημείωση: Το αναπτυσσόμενο μενού Έκδοση (Version) εμφανίζει τα είδωλα λογισμικού που έχουν καταργηθεί με μια ένδειξη, αλλά δεν θα μπορείτε να επιλέξετε τα είδωλα που έχουν καταργηθεί.

  Για το επιλεγμένο προφίλ, οι πληροφορίες χρήσης, όπως ο αριθμός των πελατών που χρησιμοποιούν το προφίλ και η έκδοση λογισμικού που χρησιμοποιείται από το προφίλ, εμφανίζονται στο κάτω αριστερό μέρος της σελίδας.

  Εάν επιλεγεί μια έκδοση λογισμικού 5.0.0 για ένα Edge 6X0 από το αναπτυσσόμενο μενού Έκδοση λογισμικού (Software Version), η ενότητα Υλικολογισμικό (Firmware) θα είναι διαθέσιμη για αναβάθμιση. Εάν έχει επιλεγεί μια έκδοση λογισμικού παλαιότερη από 5.0.0 ή όταν έχει επιλεγεί ένα πακέτο ειδώλου λογισμικού για ένα εικονικό Edge, η ενότητα Υλικολογισμικό (Firmware) είναι ανενεργή.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) στη δεξιά γωνία του SD-WAN Orchestrator.
 6. Στην ενότητα Έκδοση λογισμικού (Software Version), καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Έκδοση λογισμικού (Software Version).
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) στη δεξιά γωνία του SD-WAN Orchestrator.
 8. Στην ενότητα Υλικολογισμικό (Firmware), επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου Υλικολογισμικό πλατφόρμας (Platform Firmware) ή/και Είδωλο εργοστασιακών ρυθμίσεων (Factory Image) στις κατάλληλες ενότητες και επιλέξτε ένα είδωλο από το αναπτυσσόμενο μενού. Δείτε τη σημαντική σημείωση παρακάτω.
  Σημείωση: Η ενότητα ειδώλου Υλικολογισμικό (Firmware) μπορεί να διαμορφωθεί για την έκδοση λογισμικού 5.0.0 και νεότερη και για συσκευές Edge 6X0.
 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκ νέου εφαρμογή (Reapply) για να επιβάλετε την εκ νέου ενημέρωση του επιλεγμένου ειδώλου λογισμικού για τα SD- WAN Edge που σχετίζονται με το επιλεγμένο προφίλ χειριστή.

Σχετικές συνδέσεις