Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο χάρτη εφαρμογής με κλωνοποίηση ενός υφιστάμενου Χάρτη εφαρμογής.

Στην πύλη Χειριστής κάντε κλικ στην επιλογή Χάρτες εφαρμογής (Application Maps).

  1. Επιλέξτε τον Χάρτη εφαρμογής που θα κλωνοποιηθεί και κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) > Κλωνοποίηση χάρτη εφαρμογής (Clone Application Map).
  2. Στο παράθυρο Κλωνοποίηση χάρτη εφαρμογής (Clone Application Map), εισαγάγετε ένα νέο όνομα και περιγραφή για τον Χάρτη εφαρμογής. κλωνοποίηση-χάρτη-εφαρμογής
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Κλωνοποίηση (Clone).