Οι Χάρτες εφαρμογής (Application Maps) είναι αρχεία JSON που αποτελούνται από διάφορες εφαρμογές με ορισμούς, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη δημιουργία πολιτικών επιχειρήσεων.

Στον πίνακα Χειριστή (Operator), κάντε κλικ στην επιλογή Χάρτες εφαρμογής (Application Maps) > Ενέργειες (Actions) για να εκτελέσετε τις ακόλουθες δραστηριότητες.

  • Αποστολή χάρτη εφαρμογής (Upload Application Map) – Επιτρέπει τη μεταφόρτωση του αρχείου JSON με τις εφαρμογές και τους ορισμούς. Δείτε Αποστολή χάρτη εφαρμογής.
  • Κλωνοποίηση χάρτη εφαρμογής (Clone Application Map) – Δημιουργεί έναν νέο Χάρτη εφαρμογής κλωνοποιώντας ένα υπάρχον αρχείο Χάρτη εφαρμογής. Δείτε Χάρτης εφαρμογής κλωνοποίησης.
  • Τροποποίηση χάρτη εφαρμογής (Modify Application Map)– Επιτρέπει την προσθήκη ή την ενημέρωση των στοιχείων της εφαρμογής που είναι διαθέσιμες στον επιλεγμένο Χάρτη εφαρμογής. Δείτε Τροποποίηση χάρτη εφαρμογής.
  • Ανανέωση χάρτη εφαρμογής (Refresh Application Map) – Ενημερώνει τους ορισμούς της Εφαρμογής που αναφέρονται στους επιλεγμένους Χάρτες εφαρμογών. Δείτε Ανανέωση χάρτη εφαρμογής.
  • Ώθηση χάρτη εφαρμογής (Push Application Map) – Προωθεί τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις των ορισμών εφαρμογής που είναι διαθέσιμες στα συσχετισμένα SD-WAN Edges. Δείτε Ώθηση χάρτη εφαρμογής.
  • Διαγραφή χάρτη εφαρμογής (Delete Application Map) – Διαγράφει τους επιλεγμένους χάρτες εφαρμογής. Δεν μπορείτε να διαγράψετε έναν χάρτη που έχει εκχωρηθεί σε ένα προφίλ χειριστή.