Μπορείτε να ωθήσετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις των ορισμών εφαρμογής που είναι διαθέσιμοι στους χάρτες εφαρμογών στο συσχετισμένο SD-WAN Edges.

Στην πύλη Χειριστής κάντε κλικ στην επιλογή Χάρτες εφαρμογής (Application Maps).

  1. Επιλέξτε τον χάρτη εφαρμογής που θέλετε να ωθήσετε στο συσχετισμένο SD-WAN Edges και κάντε κλικ στις επιλογές Ενέργειες (Actions) > Ώθηση χάρτη εφαρμογής (Push Application Map).
  2. Ανοίγει η σελίδα Ώθηση χάρτη εφαρμογής (Push Application Maps), η οποία παραθέτει τον αριθμό των προφίλ χειριστή, των πελατών και των SD-WAN Edges που σχετίζονται με τον επιλεγμένο χάρτη εφαρμογής.

    Ώθηση χάρτη εφαρμογής

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ώθηση σε Edge (Push to Edges) για να ενημερώσετε το SD-WAN Edges με τους πιο πρόσφατους ορισμούς εφαρμογής που είναι διαθέσιμοι στον επιλεγμένο χάρτη εφαρμογών.
Σημείωση: Αυτή η επιλογή ωθεί τους ορισμούς εφαρμογής μόνο όταν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις.