Η επιλογή Διαχείριση συνεργατών (Manage Partners) σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε νέους συνεργάτες, οι οποίοι μπορούν να διαχειρίζονται ανεξάρτητα μια ομάδα πελατών.

Στο πλαίσιο χειριστή, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση συνεργατών (Manage Partners). Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) για να εκτελέσετε τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Νέος συνεργάτης (New Partner): Δημιουργεί έναν νέο συνεργάτη. Δείτε Δημιουργία νέου συνεργάτη.
  • Τροποποίηση συνεργάτη (Modify Partner): Μεταβαίνει στην Προεπισκόπηση συνεργατών (Partner Overview) στην πύλη συνεργατών, όπου μπορείτε να διαμορφώσετε άλλες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν στον επιλεγμένο συνεργάτη. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ σε ένα όνομα συνεργάτη για να μεταβείτε στην πύλη συνεργατών. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση πληροφοριών συνεργατών.
  • Διαγραφή συνεργάτη (Delete Partner): Διαγράφει τους επιλεγμένους συνεργάτες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταργήσει όλους τους πελάτες που σχετίζονται με τον επιλεγμένο συνεργάτη, πριν διαγράψετε τον συνεργάτη.
  • Προσθήκη προφίλ χειριστών (Add Operator Profiles): Εκχωρεί ένα προφίλ χειριστή στους επιλεγμένους συνεργάτες, το οποίο καθορίζει τις ρυθμίσεις δικτύου που διαχειρίζεται το SD-WAN Orchestrator. Αφού επιλέξετε τους συνεργάτες, κάντε κλικ στις επιλογές Ενέργειες (Actions) > Προσθήκη προφίλ χειριστών (Add Operator Profiles). Στο παράθυρο Προσθήκη προφίλ σε επιλεγμένους συνεργάτες (Add Profile to Selected Partners), επιλέξτε ένα προφίλ από το αναπτυσσόμενο μενού Προφίλ χειριστή (Operator profile) και κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή (Submit).
    Σημείωση: Το αναπτυσσόμενο μενού Προφίλ χειριστή (Operator profile) εμφανίζει μόνο προφίλ χειριστών με είδωλα που δεν έχουν καταργηθεί.

    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προφίλ χειριστών, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση προφίλ χειριστών.