Οι Πύλες VMware SD-WAN Gateways είναι ένα κατανεμημένο δίκτυο πυλών, που αναπτύσσεται σε όλο τον κόσμο ή σε εσωτερική εγκατάσταση σε παρόχους υπηρεσιών, παρέχοντας επεκτασιμότητα, πλεονασμό και ευελιξία κατ’ απαίτηση. Οι Πύλες SD-WAN βελτιστοποιούν τις διαδρομές δεδομένων προς όλες τις εφαρμογές, τις διακλαδώσεις και τα κέντρα δεδομένων μαζί με τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών δικτύου από και προς το cloud.

Από προεπιλογή, οι πύλες πύλη-1 (gateway-1) και πύλη-2 (gateway-2) είναι διαθέσιμες κατά την εγκατάσταση του SD-WAN Orchestrator. Εάν απαιτείται, μπορείτε να δημιουργήσετε πρόσθετες πύλες.

Στην πύλη Χειριστής (Operator), κάντε κλικ στην επιλογή Πύλες (Gateways).

Το παράθυρο Πύλες (Gateways) εμφανίζει τις υπάρχουσες πύλες με τις ακόλουθες επιλογές:

 • Αναζήτηση (Search) – Εισαγάγετε έναν όρο για να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη λεπτομέρεια. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος για να φιλτράρετε την προβολή με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.
 • Στήλες (Cols) – Κάντε κλικ και επιλέξτε τις στήλες που θα εμφανίζονται ή θα αποκρύπτονται στην προβολή.
 • Επαναφορά προβολής (Reset View) – Κάντε κλικ για να επαναφέρετε την προβολή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
 • Ανανέωση (Refresh) – Κάντε κλικ για να ανανεώσετε τις λεπτομέρειες που εμφανίζονται με τα πιο πρόσφατα δεδομένα.
 • CSV – Κάντε κλικ για να κάνετε λήψη των δεδομένων σε μορφή CSV.

Ο πίνακας «Πύλες» εμφανίζει τις ακόλουθες λεπτομέρειες.

Στήλη Περιγραφή
Πύλες (Gateways) Το όνομα της πύλης
Κατάσταση (Status)
Αντικατοπτρίζει την επιτυχία ή την αποτυχία των περιοδικών παλμών που αποστέλλονται από mgd στο Orchestrator και δεν υποδεικνύει την κατάσταση των δεδομένων και του επιπέδου ελέγχου. Ακολουθούν οι πιθανές καταστάσεις:
 • Συνδεδεμένο (Connected) – Η πύλη πάλλεται με επιτυχία στο Orchestrator.
 • Υποβαθμισμένο (Degraded) – Ο παλμός της πύλης δεν έχει ακουστεί στο Orchestrator για τουλάχιστον ένα λεπτό.
 • Εκτός σύνδεσης (Offline) – Ο παλμός της πύλης δεν έχει ακουστεί στο Orchestrator για τουλάχιστον δύο λεπτά.
CPU Μέση χρήση της CPU όλων των πυρήνων στο σύστημα κατά τη στιγμή του τελευταίου παλμού.
Μνήμη (Memory) Ποσοστιαία χρήση της φυσικής μνήμης από όλες τις διεργασίες του συστήματος, όπως αναφέρεται από τη psutil.phymem_usage κατά τη στιγμή του τελευταίου παλμού. Αυτό είναι παρόμοιο με την εκτίμηση του ποσοστού χρήσης της μνήμης με χρήση της εντολής ελεύθερο (free).
Edge Ο αριθμός των Edge που είναι συνδεδεμένα στην Πύλη κατά τη στιγμή του τελευταίου παλμού.
Σημείωση: Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή (View) δίπλα στον αριθμό των Edge, για να προβάλετε όλα τα Edge που έχουν αντιστοιχιστεί στην πύλη, καθώς και την κατάσταση εντός/εκτός σύνδεσης στο Orchestrator. Αυτή η επιλογή δεν εμφανίζει τα Edge που είναι πράγματι συνδεδεμένα στην πύλη.
Κατάσταση υπηρεσίας (Service State) Η κατάσταση υπηρεσίας που έχει ρυθμιστεί από τον χρήστη της πύλης και αν είναι κατάλληλη για εκχώρηση σε νέα Edge.
Υπερ-πύλη (Super Gateway) Ο αριθμός των πελατών για τους οποίους η πύλη έχει επιλεγεί ως Υπερ-Πύλη (Super Gateway), η οποία είναι ένας κοινός ανακλαστήρας δρομολόγησης για όλα τα Edge.
Ασφαλής πύλη VPN (Secure VPN Gateway) Εμφανίζει αν έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη η ασφαλής πύλη VPN, γεγονός που επιτρέπει την επιλογή της πύλης ως τελικού σημείου για την εκκίνηση διοχετεύσεων του στοιχείου Προορισμός μη SD-WAN.
Πύλη συνεργατών (Partner Gateway) Εμφανίζει εάν έχει ενεργοποιηθεί η πύλη συνεργατών σε αυτήν την πύλη, γεγονός που επιτρέπει την εκχώρηση της πύλης ως πύλης συνεργατών για Edge.
Πιστοποιητικά (Certificates) Εάν το PKI είναι ενεργοποιημένο, τότε μπορείτε να προβάλετε τα πιστοποιητικά που δημιουργούνται.
Διεύθυνση IP (IP Address) Η δημόσια διεύθυνση IP που χρησιμοποιούν οι δημόσιες συνδέσεις WAN ενός Edge για να συνδεθούν στην πύλη. Αυτή η διεύθυνση IP χρησιμοποιείται για τη μοναδική αναγνώριση της πύλης. Εάν η πύλη είναι ενεργοποιημένη τόσο για διευθύνσεις IPv4 όσο και για διευθύνσεις IPv6, αυτή η στήλη εμφανίζει και τις δύο διευθύνσεις IP.
Ομάδες (Pools) Εμφανίζει τη λίστα των ομάδων πυλών που περιέχουν την πύλη.
Πελάτες (Customers) Εμφανίζει τη λίστα των πελατών στους οποίους έχει αντιστοιχιστεί η πύλη.
Έκδοση (Version) Εμφανίζει τον αριθμό έκδοσης του λογισμικού που εκτελείται στην πύλη κατά τη στιγμή του τελευταίου παλμού.
Δομή (Build) Η πλήρης συμβολοσειρά του λογισμικού που εκτελείται στην πύλη κατά τη στιγμή του τελευταίου παλμού.
Τοποθεσία (Location) Η τοποθεσία της πύλης από το GeoIP (από προεπιλογή) ή όπως έχει εισαχθεί με μη αυτόματο τρόπο από τον χρήστη. Χρησιμοποιείται για τη γεωγραφική αντιστοίχιση της πύλης σε Edge και πρέπει να επαληθεύεται.
Διαχειριζόμενη πύλη (Managed Gateway) Υποδεικνύει εάν η πύλη είναι κατάλληλη για διαχείριση από συνεργάτη ή αν η διαχείρισή της μπορεί να γίνει μόνο από τον χειριστή.

Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) για να εκτελέσετε τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Νέα πύλη (New Pool) – Δημιουργεί μια νέα πύλη. Δείτε Δημιουργία νέας πύλης.
 • Διαγραφή πύλης (Delete Pool) – Διαγράφει την επιλεγμένη πύλη. Δεν μπορείτε να διαγράψετε μια πύλη που χρησιμοποιείται ήδη από ένα συνεργάτη ή έναν εταιρικό πελάτη.
 • Προεργασία προς Bastion (Stage to Bastion) - Υποβάλλει σε προεργασία μια πύλη για το Bastion Orchestrator.
 • Κατάργηση προεργασίας από Bastion (Unstage from Bastion) - Καταργεί μια πύλη από το Orchestrator παραγωγής.
  Σημείωση: Οι επιλογές Προεργασία προς Bastion (Stage to Bastion) και Κατάργηση προεργασίας από Bastion (Unstage from Bastion) είναι διαθέσιμες μόνο όταν η δυνατότητα Bastion Orchestrator ενεργοποιείται με χρήση της ιδιότητας συστήματος session.options.enableBastionOrchestrator.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγός διαμόρφωσης Bastion Orchestrator που είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.

 • Αίτηση υποστήριξης (Support Request) – Ανακατευθύνει σε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής μιας αίτησης υποστήριξης.