Οι σύνθετοι ρόλοι είναι μια ομάδα λειτουργικών ρόλων που δημιουργούνται από συνδυασμό ρόλων από διαφορετικές λειτουργικές κατηγορίες.

Από προεπιλογή, είναι διαθέσιμοι οι ακόλουθοι σύνθετοι ρόλοι:

Σύνθετος ρόλος Λειτουργικός ρόλος SD-WAN Λειτουργικός ρόλος Cloud Web Security Λειτουργικός ρόλος Secure Access Λειτουργικός ρόλος καθολικών ρυθμίσεων
Τυπικός διαχειριστής-χειριστής Διαχειριστής-χειριστής SD-WAN Διαχειριστής-χειριστής Cloud Web Security Διαχειριστής Secure Access Operator Διαχειριστής-χειριστής καθολικών ρυθμίσεων
Υπερχρήστης-χειριστής Πλήρης πρόσβαση Πλήρης πρόσβαση Πλήρης πρόσβαση Πλήρης πρόσβαση
Χειριστής επιχείρισης Χειριστής επιχείρισης SD-WAN Χειριστής επιχείρησης καθολικών ρυθμίσεων
Χειριστής υποστήριξης Χειριστής υποστήριξης SD-WAN Χειριστής Cloud Web Security μόνο για ανάγνωση Χειριστής Secure Access μόνο για ανάγνωση Χειριστής υποστήριξης καθολικών ρυθμίσεων

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τους παραπάνω ρόλους σε έναν χρήστη, δημιουργώντας παράλληλα έναν νέο χρήστη-χειριστή. Δείτε Δημιουργία νέου χειριστή.

Για να προβάλετε τους υπάρχοντες σύνθετους ρόλους μαζί με την περιγραφή για τις επιχειρήσεις σας, δείτε Διαχείριση σύνθετων ρόλων.

Για να δημιουργήσετε έναν προσαρμοσμένο σύνθετο ρόλο για τις επιχειρήσεις σας, δείτε Δημιουργία νέων σύνθετων ρόλων.

Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τα δικαιώματα ρόλου των λειτουργικών ρόλων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Προσαρμογή ρόλων.