Μόνο οι υπερχρήστες-χειριστές μπορούν να δημιουργήσουν μια νέα σύμβαση χρήστη. Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλές ενεργές συμφωνίες χρηστών και να διαμορφώσετε την προεπιλεγμένη συμφωνία από τη λίστα ενεργών συμφωνιών χρηστών. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε και να διαμορφώσετε μια ενεργή σύμβαση χρήστη που θέλετε να εμφανίσετε για έναν συγκεκριμένο πελάτη.

Στην πύλη χειριστή, κάντε κλικ στην επιλογή Συμφωνίες χρηστών (User Agreements).

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέα σύμβαση χρήστη (New User Agreement) ή Ενέργειες (Actions) > Νέα (New).
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Σύμβαση χρήστη (User Agreement), εισαγάγετε τα εξής:

  • Όνομα (Name) – Εισαγάγετε το όνομα για τη σύμβαση χρήστη.
  • Ενεργοποιημένη – Από προεπιλογή, αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο. Εάν καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου, η συμφωνία χρήστη θα είναι ανενεργή.
  • Ισχύουσα ημερομηνία έναρξης (Effective Start Date) – Εισαγάγετε την ημερομηνία από την οποία τίθεται σε ισχύ η σύμβαση χρήστη.
  • Ημερομηνία λήξης ισχύος (Effective End Date) – Εισαγάγετε την ημερομηνία μέχρι την οποία η σύμβαση χρήστη θα είναι σε ισχύ.
  • Κείμενο τίτλου διαλόγου (Dialog Title Text) – Εισαγάγετε έναν τίτλο για τη σύμβαση χρήστη.
  • Κείμενο σώματος διαλόγου (Dialog Body Text) – Εισαγάγετε το περιγραφικό κείμενο της σύμβασης χρήστη που θα εμφανίζεται στον πελάτη.
  • Κείμενο κουμπιού διαλόγου – Εισαγάγετε το κείμενο που θα εμφανίζεται στο κουμπί στο οποίο θα κάνει κλικ ο πελάτης για να αποδεχτεί τη σύμβαση.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).

Οι συμβάσεις εμφανίζονται στη σελίδα Συμφωνίες χρηστών (User Agreements).

Σημείωση: Μπορούν να είναι ενεργές πολλές συμφωνίες χρηστών κάθε φορά. Όταν έχετε πολλές ενεργές συμφωνίες, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει μια συμφωνία χρήστη ως «Προεπιλογή» (Default), η οποία θα εμφανίζεται στον πρώτο χρήστη της επιχείρησης.
Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη σύμβαση χρήστη, επιλέξτε μια ενεργή σύμβαση και κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) > Ενημέρωση (Update). Στο παράθυρο διαλόγου Σύμβαση χρήστη (User Agreement), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προεπιλογή (Default) και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Όταν ένας υπερχρήστης επιχείρησης ή ένας συνεργάτης-υπερχρήστης συνδέεται στο SD-WAN Orchestrator για πρώτη φορά, εμφανίζεται ένα μήνυμα «Σύμβαση χρήστη» (User Agreement) που τον προτρέπει να αποδεχτεί τη συμφωνία. Ο χρήστης πρέπει να αποδεχτεί τη σύμβαση για να αποκτήσει πρόσβαση στο SD-WAN Orchestrator. Εάν οι χρήστες δεν αποδεχτούν τη σύμβαση, αποσυνδέονται αυτόματα.

Ο χειριστής μπορεί να προβάλει τον αριθμό των πελατών που έχουν αποδεχτεί τη συμφωνία στη σελίδα Συμφωνίες χρηστών (User Agreements). Οι αποδεκτές συμβάσεις αρχειοθετούνται και δεν μπορείτε να τις διαγράψετε.