Μπορείτε να κλωνοποιήσετε τις διαμορφώσεις από έναν υπάρχοντα πελάτη και να δημιουργήσετε έναν νέο πελάτη με τις κλωνοποιημένες ρυθμίσεις.

Μόνο οι υπερχρήστες-χειριστές και οι υπερχρήστες MSP μπορούν να κλωνοποιήσουν έναν πελάτη.

Από προεπιλογή, οι ακόλουθες διαμορφώσεις κλωνοποιούνται από τον επιλεγμένο πελάτη:
 • Προφίλ ρύθμισης παραμέτρων για μεγάλες επιχειρήσεις
 • Υπηρεσίες και αντικείμενα εταιρικού δικτύου, όπως:
  • Υπηρεσίες DNS
  • Ονόματα ιδιωτικών δικτύων
  • Τμήματα δικτύου
 • Δυνατότητες πελάτη
 • Σχήμα ελέγχου ταυτότητας Edge
 • Ομάδες διευθύνσεων και ομάδες Θυρών
Δεν μπορείτε να κλωνοποιήσετε μια επιχείρηση εάν αποτελείται από τα εξής:
 • Προφίλ με αναφορές σε Edge όπως διανομείς, συμπλέγματα και ούτω καθεξής
 • Προφίλ που περιέχει αναφορές σε πύλες συνεργατών
 • Η Υπηρεσία ασφαλείας Cloud είναι ενεργοποιημένη
 • Προορισμοί μη SD-WAN
 • Άδειες χρήσης VNF ή VNF
 • Υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας
 • Αντικείμενα NetFlow, όπως συλλέκτες ή φίλτρα

Στην πύλη χειριστή, μεταβείτε στη Διαχείριση πελατών (Manage Customers).

 1. Στη σελίδα Πελάτες (Customers), επιλέξτε τον πελάτη που θέλετε να κλωνοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) > Κλωνοποίηση πελάτη (Clone Customer).
 2. Στο παράθυρο Νέος πελάτης (New Customer), εισαγάγετε τις παρακάτω λεπτομέρειες. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Νέος πελάτης (New Customer) για να δημιουργήσετε έναν νέο πελάτη χωρίς να κλωνοποιήσετε τις διαμορφώσεις από τον επιλεγμένο πελάτη. Δείτε Δημιουργία νέου πελάτη.

 3. Στην ενότητα Διαμόρφωση κλώνου (Clone Configuration), μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες λεπτομέρειες.
  Επιλογή Περιγραφή
  Πρότυπο πελάτη (Template Customer)

  Από προεπιλογή, ο επιλεγμένος πελάτης λαμβάνεται υπόψη για κλωνοποίηση. Εάν απαιτείται, μπορείτε να επιλέξετε έναν διαφορετικό πελάτη από την αναπτυσσόμενη λίστα.

  Εάν ένας πελάτης ή μια επιχείρηση δεν πληροί τις κατάλληλες προϋποθέσεις κλωνοποίησης όπως αναφέρονται στην αρχή αυτής της ενότητας, η κλωνοποίηση δεν θα είναι διαθέσιμη στην αναπτυσσόμενη λίστα. Αυτή η λίστα εμφανίζει μόνο το όνομα των πελατών που μπορούν να κλωνοποιηθούν.

  Πρόσθετα χαρακτηριστικά κλωνοποίησης (Additional Clone Attributes) Εκτός από τις προεπιλεγμένες κλωνοποιημένες διαμορφώσεις, μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για κλωνοποίηση, όπως απαιτείται:
  • Πολιτική ασφάλειας (Security Policy)
  • Διαμόρφωση ειδοποίησης (Alert Configuration)
  • Καθολικές προτιμήσεις δρομολόγησης (Global Routing Preferences)
  • Συνδρομές IAAS (IAAS Subscriptions)
 4. Εισαγάγετε τις λεπτομέρειες στα πεδία Πληροφορίες πελάτη (Customer Information) και Λογαριασμός διαχείρισης (Administrative Account), όπως περιγράφεται στην ενότητα Δημιουργία νέου πελάτη.
 5. Στην ενότητα Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration), το προφίλ χειριστή ή τα είδωλα λογισμικού κλωνοποιούνται από τον επιλεγμένο πελάτη. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις κλωνοποιημένων διαμορφώσεων πελατών.
 6. Στην ενότητα Διαμόρφωση υπηρεσίας (Service Configuration), οι διαμορφώσεις κλωνοποιούνται από τον επιλεγμένο πελάτη. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις παραμέτρους όπως απαιτείται. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Δημιουργία νέου πελάτη.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).

Το νέο όνομα πελάτη εμφανίζεται στη σελίδα Πελάτες (Customers). Ο πελάτης έχει ήδη διαμορφωθεί με τις κλωνοποιημένες ρυθμίσεις. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα του πελάτη για να μεταβείτε στην εταιρική πύλη και να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε τις διαμορφώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαμορφώσεις και τις ρυθμίσεις πελατών, ανατρέξτε στο θέμα Διαμόρφωση πελατών και στον Οδηγό διαχείρισης VMware στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.