Η επιλογή Διαχείριση πελατών (Manage Customers) σας επιτρέπει να δημιουργήσετε νέους πελάτες, να διαμορφώσετε τις δυνατότητες των πελατών, να αναπαραγάγετε την υπάρχουσα διαμόρφωση και να διαμορφώσετε άλλες ρυθμίσεις πελατών.

Στον πίνακα χειριστή, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση πελατών (Manage Customers).

Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) για να εκτελέσετε τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Νέος πελάτης (New Customer) - Δημιουργεί έναν νέο πελάτη. Δείτε Δημιουργία νέου πελάτη.
 • Κλωνοποίηση πελάτη (Clone Customer) - Δημιουργεί έναν νέο πελάτη, κλωνοποιώντας τις υπάρχουσες διαμορφώσεις από τον επιλεγμένο πελάτη. Δείτε Κλωνοποίηση πελάτη.
 • Τροποποίηση πελάτη (Modify Customer) - Μεταβαίνει στις Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings) στην πύλη επιχείρησης, όπου μπορείτε να διαμορφώσετε άλλες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν στον επιλεγμένο πελάτη. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ σε ένα όνομα πελάτη για να μεταβείτε στην πύλη επιχείρησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό διαχείρισης VMware SD-WAN .
 • Διαγραφή πελάτη (Delete Customer) - Διαγράφει τους επιλεγμένους πελάτες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταργήσει όλα τα Edge που είναι συσχετισμένα με τον επιλεγμένο πελάτη, πριν να διαγράψετε τον πελάτη.
 • Προεργασία προς Bastion (Stage to Bastion) - Υποβάλει σε προεργασία έναν πελάτη για το Bastion Orchestrator.
 • Κατάργηση προεργασίας από Bastion (Unstage from Bastion) - Καταργεί έναν πελάτη από το Orchestrator παραγωγής.
  Σημείωση: Οι επιλογές Προεργασία προς Bastion (Stage to Bastion) και Κατάργηση προεργασίας από Bastion (Unstage from Bastion) είναι διαθέσιμες μόνο όταν η δυνατότητα Bastion Orchestrator ενεργοποιείται με χρήση της ιδιότητας συστήματος session.options.enableBastionOrchestrator.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγός διαμόρφωσης Bastion Orchestrator που είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.

 • Μεταφορά σε συνεργάτη (Transfer to Partner) - Αντιστοιχίζει τους επιλεγμένους πελάτες σε έναν συνεργάτη. Μπορείτε να επιλέξετε έναν υπάρχοντα συνεργάτη από την αναπτυσσόμενη λίστα και να επιλέξετε επίσης αν θα εκχωρήσετε τα δικαιώματα στον χειριστή και τον συνεργάτη.
 • Αποδέσμευση από συνεργάτη (Release from Partner) - Αποδεσμεύει τον επιλεγμένο πελάτη από τον συνεργάτη.
 • Email υποστήριξης: Επιλεγμένος πελάτης (Support Email: Selected Customer) - Στέλνει μηνύματα υποστήριξης πελάτη στον επιλεγμένο πελάτη.
 • Αντιστοίχιση προφίλ χειριστή (Assign operator profile) - Προσθέτει ένα προφίλ χειριστή για τους επιλεγμένους πελάτες.
  Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για εταιρικούς υπερχρήστες με δυνατότητα διαχείρισης ειδώλου Edge .
 • Ενημέρωση διαχείρισης ειδώλου Edge (Update Edge Image Management) - Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα διαχείρισης ειδώλου Edge για τους επιλεγμένους πελάτες.
 • Ενημέρωση προκαταρκτικών ειδοποιήσεων (Update Pre-Notifications) - Επιτρέπει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων προ-ειδοποίησης για τους επιλεγμένους πελάτες.
 • Ενημέρωση ειδοποιήσεων πελατών (Update Customer Alerts) - Επιτρέπει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων για τους επιλεγμένους πελάτες.
 • Επανεξισορρόπηση πυλών (Rebalance Gateways) - Εξισορροπεί τις πύλες των Edge που είναι συσχετισμένα με τον επιλεγμένο πελάτη.
 • Εξαγωγή όλων των πελατών (Export All Customers) - Εξάγει τα στοιχεία όλων των πελατών στην πύλη χειριστή σε ένα αρχείο CSV. Το προεπιλεγμένο διαχωριστικό που χρησιμοποιείται είναι το κόμμα (,) και μπορείτε να επιλέξετε να αλλάξετε το διαχωριστικό σε οποιονδήποτε άλλο ειδικό χαρακτήρα.
 • Εξαγωγή αποθέματος Edge πελάτη (Export Customer Edge Inventory) - Εξάγει τα στοιχεία αποθέματος όλων των Edge που είναι συσχετισμένα με όλους τους πελάτες σε ένα αρχείο CSV. Το προεπιλεγμένο διαχωριστικό που χρησιμοποιείται είναι το κόμμα (,) και μπορείτε να επιλέξετε να αλλάξετε το διαχωριστικό σε οποιονδήποτε άλλο ειδικό χαρακτήρα.