Οι υπερχρήστες-χειριστές, οι τυπικοί χειριστές, οι ειδικοί επιχείρησης και οι χειριστές υποστήριξης πελατών μπορούν να δημιουργήσουν μια αναφορά με τις υπάρχουσες άδειες χρήσης του Edge.

Στην πύλη χειριστή, μεταβείτε στην Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing).

edge-εκχώρηση-άδειας-χρήσης-αναφορά

Κάντε κλικ στο κουμπί Αναφορά (Report), για να δημιουργήσετε μια αναφορά των αδειών χρήσης, των συσχετισμένων συνεργατών, των πελατών και των SD-WAN Edges σε μορφή CSV.