Το SD-WAN Orchestrator παρέχει διαφορετικούς τύπους αδειών χρήσης για το SD-WAN Edges. Ένας χειριστής μπορεί να διαχειρίζεται και να εκχωρεί άδειες χρήσης Edge σε συνεργάτες και πελάτες της επιχείρησης. Οι συνεργάτες μπορούν να εκχωρήσουν τύπους αδειών χρήσης Edge στους πελάτες της επιχείρησής τους.

Η εκχώρηση άδειας χρήσης Edge είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Για να απενεργοποιήσετε την εκχώρηση άδειας χρήσης Edge, ορίστε την τιμή της ιδιότητας συστήματος session.options.enableEdgeLicensing σε Ψευδές (False). Στην πύλη Χειριστή, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες συστήματος (System Properties) για να ενημερώσετε την τιμή ιδιότητας.

Οι άδειες χρήσης Edge είναι διαθέσιμες με τα ακόλουθα στοιχεία:

Στοιχείο Υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά
Εύρος ζώνης (Bandwidth) 10M, 30M, 50M, 100M, 200M, 350M, 500M, 750M, 1G, 2G, 5G, 10G
Εκδόσεις Standard, Enterprise, Premium
Περιοχή (Region) Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, Λατινική Αμερική, Ασία-Ειρηνικός
Χρονική περίοδος 12 μήνες, 36 μήνες, 60 μήνες

Ένας χειριστής μπορεί να εκχωρήσει διαφορετικούς τύπους αδειών Edge από τους 324 τύπους αδειών χρήσης που διατίθενται με διάφορους συνδυασμούς.

Εκτός από την παραπάνω λίστα, η VMware προσφέρει μια δοκιμαστική έκδοση άδειας χρήσης με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Στοιχείο Υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά
Εύρος ζώνης (Bandwidth) 10 Gbps
Έκδοση POC
Περιοχή (Region) Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, Ασία-Ειρηνικός και Λατινική Αμερική
Χρονική περίοδος 60 μήνες
Σημείωση: Μπορείτε να εκχωρήσετε την άδεια χρήσης POC σε έναν πελάτη ως δοκιμαστική έκδοση. Όταν απαιτείται, μπορείτε να αναβαθμίσετε την άδεια χρήσης σε οποιαδήποτε απαιτούμενη έκδοση.

Για να εκχωρήσετε άδειες χρήσης Edge σε νέους συνεργάτες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία νέου συνεργάτη.

Για να διαχειριστείτε και να εκχωρήσετε άδειες χρήσης Edge σε υπάρχοντες συνεργάτες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση αδειών χρήσης Edge για συνεργάτες.

Για να εκχωρήσετε άδειες χρήσης Edge σε νέους πελάτες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία νέου πελάτη.

Για να διαχειριστείτε και να εκχωρήσετε άδειες χρήσης Edge σε υπάρχοντες πελάτες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση αδειών χρήσης Edge για πελάτες.

Για να προβάλετε και να δημιουργήσετε μια αναφορά των διαθέσιμων τύπων αδειών χρήσης Edge, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία αναφοράς αδειών χρήσης Edge.

Για να διαχειριστείτε τις άδειες χρήσης Edge χρησιμοποιώντας το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator, ανατρέξτε στην ενότητα Άδειες χρήσης Edge με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator