Ως υπερχρήστης-χειριστής και διαχειριστής-χειριστής, όταν δημιουργείτε έναν νέο συνεργάτη, ανακατευθύνεστε αυτόματα στη σελίδα Προεπισκόπηση συνεργατών (Partner Overview), όπου μπορείτε να διαμορφώσετε τις δυνατότητες των λειτουργιών, τα είδωλα λογισμικού, τις ομάδες πυλών και άλλες ρυθμίσεις στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση ο συνεργάτης.

Σημείωση: Ο χρήστης υποστήριξης-χειριστής ΙΤ έχει μόνο δικαιώματα μόνο για ανάγνωση για τη σελίδα Προεπισκόπηση συνεργατών (Partner Overview). Ο χρήστης-χειριστής ειδικού επιχείρησης μπορεί να προβάλει όλες τις πληροφορίες συνεργάτη, αλλά μπορεί να επεξεργαστεί μόνο τις δυνατότητες Enable Edge License και Enable Role Customization.
Για να διαμορφώσετε τις πληροφορίες συνεργάτη για έναν υπάρχοντα συνεργάτη:
 1. Στη σελίδα Διαχείριση συνεργατών (Manage Partners), κάντε κλικ στο όνομα του συνεργάτη για να μεταβείτε στην πύλη συνεργατών και να προσθέσετε περισσότερες διαμορφώσεις στον συνεργάτη.
  Εμφανίζεται η σελίδα Προεπισκόπηση συνεργατών (Partner Overview) για τον επιλεγμένο συνεργάτη.
 2. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες δυνατότητες και ρυθμίσεις για τον επιλεγμένο συνεργάτη:
  Πεδίο Περιγραφή
  Δυνατότητες συνεργατών Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ακόλουθες δυνατότητες για τον επιλεγμένο συνεργάτη, κάνοντας κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit):
  • Ενεργοποίηση διαχείρισης πύλης (Enable Gateway Management) – Επιτρέπει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας των χρηστών συνεργατών να δημιουργούν, να διαμορφώνουν και να διαχειρίζονται τις δικές τους πύλες.
  • Ενεργοποίηση άδειας χρήσης Edge (Enable Edge License) – Επιτρέπει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας των χρηστών συνεργατών να διαχειρίζονται τις άδειες χρήσης Edge τους.
  • Ενεργοποίηση προσαρμογής ρόλων (Enable Role Customization) – Επιτρέπει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας του υπερχρήστη-συνεργάτη να προσαρμόζει τα δικαιώματα ρόλου άλλων χρηστών συνεργατών και εταιρικών χρηστών του συνεργάτη.
  Διαθέσιμες εικόνες λογισμικού Εμφανίζει όλα τα είδωλα λογισμικού που έχουν εκχωρηθεί στον συνεργάτη. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit) για να προσθέσετε ή να καταργήσετε τα είδωλα λογισμικού στη λίστα.
  Σημείωση: Δεν μπορείτε να καταργήσετε τα είδωλα λογισμικού που έχουν εκχωρηθεί σε έναν πελάτη.
  Ομάδα πυλών (Gateway Pool) Εμφανίζει τις ομάδες πυλών που σχετίζονται με τον επιλεγμένο συνεργάτη. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit) για να προσθέσετε ή να καταργήσετε τις ομάδες πυλών στη λίστα.
  Σημείωση: Δεν μπορείτε να καταργήσετε τις ομάδες πυλών που έχουν εκχωρηθεί σε έναν πελάτη.
  Άλλες ρυθμίσεις Εμφανίζει τις ρυθμίσεις της συμφωνίας χρήστη, μόνο εάν έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα συμφωνίας χρήστη. Από προεπιλογή, η δυνατότητα συμφωνίας χρήστη δεν είναι ενεργοποιημένη. Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα συμφωνίας χρήστη, μεταβείτε στις Ιδιότητες συστήματος (System Properties) στην πύλη χειριστή και ορίστε την τιμή της ιδιότητας συστήματος session.options.enableUserAgreements ως Αληθή (True).

  Μπορείτε να επιλέξετε να παρακάμψετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εμφάνισης της συμφωνίας χρήστη, κάνοντας κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit) και επιλέγοντας τη σχετική επιλογή από το αναπτυσσόμενο μενού Εμφάνιση συμφωνίας χρήστη (User Agreement Display). Από προεπιλογή, ο Πελάτης κληρονομεί τη λειτουργία εμφάνισης που έχει οριστεί στις ιδιότητες συστήματος.

 3. Μετά τη διαμόρφωση των απαιτούμενων στοιχείων του συνεργάτη, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).