Η επιλογή Διαχείριση συνεργατών (Manage Partners) σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε νέους συνεργάτες, οι οποίοι μπορούν να διαχειρίζονται ανεξάρτητα μια ομάδα πελατών.

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στο VMware SASE Orchestrator ως χρήστης-χειριστής. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης χειριστή, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση συνεργατών (Manage Partners).
 2. Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες:
  Επιλογή Περιγραφή
  Αναζήτηση (Search) Εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης για να αναζητήσετε ένα αντίστοιχο κείμενο σε όλο τον πίνακα. Χρησιμοποιήστε την επιλογή σύνθετης αναζήτησης, για να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης.
  Νέος συνεργάτης (New Partner) Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να προσθέσετε έναν νέο συνεργάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Δημιουργία νέου συνεργάτη με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.
  Επεξεργασία (Edit) Αυτή η επιλογή σάς μεταφέρει στη σελίδα Προεπισκόπηση συνεργατών (Partner Overview) στην πύλη συνεργατών, όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τις επιλογές Δυνατότητες συνεργατών (Partner Capabilities), Διαθέσιμα είδωλα λογισμικού (Available Software Images) και Ομάδα πυλών (Gateway Pool) του επιλεγμένου συνεργάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαμόρφωση συνεργάτη με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.
  Διαγραφή (Delete) Διαγράφει τους επιλεγμένους συνεργάτες. Εισαγάγετε τον αριθμό των επιλεγμένων συνεργατών στο αναδυόμενο παράθυρο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή (Delete).
  Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταργήσει όλους τους πελάτες που σχετίζονται με τον επιλεγμένο συνεργάτη, πριν διαγράψετε τον συνεργάτη.
  Προσθήκη προφίλ χειριστή (Add Operator Profile) Εκχωρεί ένα προφίλ χειριστή στους επιλεγμένους συνεργάτες, το οποίο καθορίζει τις ρυθμίσεις δικτύου που διαχειρίζεται το SD-WAN Orchestrator. Στο αναδυόμενο παράθυρο Προσθήκη προφίλ σε επιλεγμένους συνεργάτες (Add Profiles to Selected Partners), επιλέξτε ένα προφίλ και κάντε κλικ στο βέλος για να το προσθέσετε. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε

  Διαχείριση προφίλ χειριστών

  Περισσότερα (More) Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη (Download) για να κάνετε λήψη της λίστας των προφίλ συνεργατών σε μορφή CSV.
 3. Ακολουθούν οι άλλες επιλογές που είναι διαθέσιμες στην περιοχή Διαχείριση συνεργατών (Manage Partners):
  Επιλογή Περιγραφή
  Στήλες (Columns) Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή και επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου, για να προβάλετε τις απαιτούμενες στήλες.
  Ανανέωση (Refresh) Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να ανανεώσετε τη σελίδα.