Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρόλο υπερχρήστη για να διαγράψετε τα κλειδιά SSH για άλλους χρήστες.

Για να ανακαλέσετε το κλειδί SSH:
  1. Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στο εικονίδιο χρήστη που εμφανίζεται στην επάνω δεξιά πλευρά του παραθύρου. Εμφανίζεται ο πίνακας Πληροφορίες χρήστη (User Information).
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ανάκληση κλειδιού SSH (Revoke SSH Key).
Για να ανακαλέσετε τα κλειδιά SSH άλλων συνεργατών:
  1. Στην πύλη συνεργάτη, μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις συνεργάτη > Έλεγχος ταυτότητας (Partner Settings > Authentication).
  2. Στην περιοχή Κλειδιά SSH (SSH Keys), επιλέξτε τα ονόματα χρήστη SSH για τα οποία θέλετε να διαγράψετε τα κλειδιά SSH.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες > Ανάκληση κλειδιού SSH... (Actions > Revoke SSH Key...).
Τα κλειδιά SSH για έναν χρήστη διαγράφονται αυτόματα όταν:
  • αλλάξετε τον ρόλο χρήστη σε χειριστή επιχείρησης ή ειδικό επιχείρησης, επειδή αυτοί οι ρόλοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε Edge χρησιμοποιώντας έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε κλειδί.
  • διαγράψετε έναν χρήστη από το Orchestrator.
    Σημείωση: Όταν ένας χρήστης διαγράφεται ή απενεργοποιείται από τις εξωτερικές υπηρεσίες παροχής SSO, ο χρήστης δεν μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση στο Orchestrator. Ωστόσο, τα κλειδιά ασφαλούς πρόσβασης σε Edge του χρήστη παραμένουν ενεργά έως ότου ο χρήστης διαγραφεί ρητά και από το Orchestrator. Επομένως, πρέπει πρώτα να διαγράψετε τον χρήστη από το IdP, πριν τον διαγράψετε από το Orchestrator.