Ως υπερχρήστης συνεργάτης, μπορείτε να διαχειριστείτε τους συνεργαζόμενους πελάτες, να διαμορφώσετε τις δυνατότητες των πελατών και άλλες ρυθμίσεις πελατών χρησιμοποιώντας την καρτέλα Διαχείριση πελατών (Manage Customers) στην πύλη συνεργάτη.

Στην πύλη συνεργάτη, κάντε κλικ στις επιλογές Διαχείριση πελατών > Ενέργειες (Manage Customers > Actions), για να εκτελέσετε τις ακόλουθες δραστηριότητες.

 • Νέος πελάτης (New Customer): Δημιουργεί έναν νέο πελάτη. Δείτε Δημιουργία νέου πελάτη συνεργάτη.
 • Κλωνοποίηση πελάτη (Clone Customer): Δημιουργεί έναν νέο πελάτη, κλωνοποιώντας τις υπάρχουσες διαμορφώσεις από τον επιλεγμένο πελάτη. Δείτε Κλωνοποίηση πελάτη συνεργάτη.
 • Τροποποίηση πελάτη (Modify Customer): Μεταβαίνει στις Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings) στην πύλη επιχείρησης, όπου μπορείτε να διαμορφώσετε άλλες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν στον επιλεγμένο πελάτη. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ σε ένα όνομα πελάτη για να μεταβείτε στην πύλη επιχείρησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό διαχείρισης VMware SD-WAN .
 • Διαγραφή πελάτη (Delete Customer): Διαγράφει τους επιλεγμένους πελάτες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταργήσει όλα τα Edge που είναι συσχετισμένα με τον επιλεγμένο πελάτη, πριν να διαγράψετε τον πελάτη.
 • Email υποστήριξης: Επιλεγμένος πελάτης (Support Email: Selected Customer): Στέλνει μηνύματα υποστήριξης πελάτη στον επιλεγμένο πελάτη.
 • Αντιστοίχιση ειδώλου λογισμικού (Assign software image) - Προσθέτει ένα είδωλο λογισμικού για τους επιλεγμένους πελάτες.
  Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για συνεργαζόμενους πελάτες με δυνατότητα διαχείρισης ειδώλου Edge .
 • Ενημέρωση διαχείρισης ειδώλου Edge (Update Edge Image Management) - Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα διαχείρισης ειδώλου Edge για τους επιλεγμένους πελάτες.
 • Ενημέρωση ειδοποιήσεων πελατών (Update Customer Alerts): Επιτρέπει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων για τους επιλεγμένους πελάτες.
 • Εξαγωγή όλων των πελατών (Export All Customers): Εξάγει τα στοιχεία όλων των πελατών στην πύλη συνεργάτη σε ένα αρχείο CSV. Το προεπιλεγμένο διαχωριστικό που χρησιμοποιείται είναι το κόμμα (,) και μπορείτε να επιλέξετε να αλλάξετε το διαχωριστικό σε οποιονδήποτε άλλο ειδικό χαρακτήρα.
 • Εξαγωγή αποθέματος Edge πελάτη (Export Customer Edge Inventory) - Εξάγει τα στοιχεία αποθέματος όλων των Edge που είναι συσχετισμένα με όλους τους πελάτες σε ένα αρχείο CSV. Το προεπιλεγμένο διαχωριστικό που χρησιμοποιείται είναι το κόμμα (,) και μπορείτε να επιλέξετε να αλλάξετε το διαχωριστικό σε οποιονδήποτε άλλο ειδικό χαρακτήρα.