Στην πύλη συνεργατών, μπορείτε να δημιουργήσετε πελάτες συνεργατών και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις των πελατών.

Μόνο οι συνεργάτες-υπερχρήστες και οι τυπικοί διαχειριστές συνεργατών μπορούν να δημιουργήσουν έναν νέο πελάτη συνεργάτη.

Σημείωση: Ένας υπερχρήστης-χειριστής μπορεί να απενεργοποιήσει προσωρινά τη δημιουργία νέων πελατών ορίζοντας την ιδιότητα συστήματος session.options.disableCreateEnterprise σε Αληθές (True). Εάν αυτή η ιδιότητα έχει οριστεί σε Αληθές (True), οι υπερχρήστες συνεργατών και οι βασικοί διαχειριστές συνεργατών δεν μπορούν να δημιουργήσουν νέους πελάτες. Εάν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πελάτη, επικοινωνήστε με τον χειριστή σας για να ενεργοποιήσει την επιλογή.

Στην πύλη Συνεργατών, μεταβείτε στη Διαχείριση πελατών (Manage customers).

 1. Στη σελίδα Πελάτες (Customers), κάντε κλικ στην επιλογή Νέος πελάτης συνεργάτη (New Partner Customer) ή κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες > Νέος πελάτης (Actions > New Customer).
 2. Στο παράθυρο Νέος πελάτης (New Customer), εισαγάγετε τις παρακάτω λεπτομέρειες. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Κλωνοποίηση από πελάτη (Clone from Customer) για να κλωνοποιήσετε τις διαμορφώσεις από έναν υπάρχοντα πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Κλωνοποίηση πελάτη συνεργάτη.

Πληροφορίες πελάτη

Επιλογή Περιγραφή
Όνομα εταιρείας (Company Name) Εισαγάγετε το όνομα της εταιρείας σας
Τομέας (Domain) Εισαγάγετε το όνομα τομέα της εταιρείας σας
Αριθμός λογαριασμού (Account Number) Εισαγάγετε ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τον πελάτη
Πρόσβαση υποστήριξης συνεργάτη (Partner Support Access)

Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και παρέχει πρόσβαση στην ομάδα υποστήριξης του συνεργάτη για προβολή, διαμόρφωση και αντιμετώπιση προβλημάτων των Edge που είναι συνδεδεμένα με τον πελάτη.

Για λόγους ασφάλειας, το τμήμα υποστήριξης δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση ή να προβάλει τις πληροφορίες που δυνητικά αποκαλύπτουν την ταυτότητα χρήστη.

Πρόσβαση στην υποστήριξη του VeloCloud (VeloCloud Support Access)

Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και εκχωρεί πρόσβαση στην υποστήριξη του VMware για προβολή, διαμόρφωση και αντιμετώπιση προβλημάτων των Edge που είναι συνδεδεμένα με τον πελάτη.

Για λόγους ασφάλειας, το τμήμα υποστήριξης δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση ή να προβάλει τις πληροφορίες που δυνητικά αποκαλύπτουν την ταυτότητα χρήστη.

Πρόσβαση στη διαχείριση χρηστών VeloCloud (VeloCloud User Management Access) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη του VMware, για βοήθεια σχετικά με τη διαχείριση χρηστών. Η διαχείριση χρηστών περιλαμβάνει επιλογές για τη δημιουργία χρηστών, την επαναφορά κωδικού πρόσβασης και τη διαμόρφωση άλλων ρυθμίσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, το τμήμα υποστήριξης έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που δυνητικά αποκαλύπτουν την ταυτότητα χρήστη.
Διεύθυνση, πόλη, νομός/επαρχία, χώρα, ταχυδρομικός κώδικας (Street Address, City, State, Country, ZIP/Postcode) Εισαγάγετε τις σχετικές λεπτομέρειες διεύθυνσης στα αντίστοιχα πεδία.

Αρχικός λογαριασμός διαχειριστή

Επιλογή Περιγραφή
Όνομα χρήστη (Username) Εισαγάγετε το όνομα χρήστη με τη μορφή user@domain.com.
Κωδικός πρόσβασης (Password) Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για τον διαχειριστή.
Σημείωση: Ξεκινώντας από την έκδοση 4.5, η χρήση του ειδικού χαρακτήρα «<» στον κωδικό πρόσβασης δεν υποστηρίζεται πλέον. Σε περιπτώσεις όπου οι χρήστες έχουν ήδη χρησιμοποιήσει το «<» στους κωδικούς πρόσβασής τους σε προηγούμενες εκδόσεις, πρέπει να το αφαιρέσουν για να αποθηκεύσουν τυχόν αλλαγές στη σελίδα.
Επιβεβαίωση (Confirm) Εισαγάγετε εκ νέου τον κωδικό πρόσβασης.
Όνομα, επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού (First Name, Last Name, Phone, Mobile Phone) Εισαγάγετε τις λεπτομέρειες όπως το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου στα κατάλληλα πεδία.
Email επικοινωνίας (Contact Email) Εισαγάγετε τη διεύθυνση email. Οι ειδοποιήσεις σχετικά με την κατάσταση της υπηρεσίας στέλνονται σε αυτήν τη διεύθυνση email.

Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration)

Ως υπερχρήστης-συνεργάτης, μπορείτε να διαχειριστείτε απευθείας τα είδωλα λογισμικού που έχουν εκχωρηθεί σε έναν πελάτη συνεργάτη επιλέγοντας το σχετικό είδωλο από την αναπτυσσόμενη λίστα Είδωλα λογισμικού (Software Images).

Μπορείτε να επιτρέψετε στον υπερχρήστη ενός πελάτη συνεργάτη να διαχειρίζεται τη διαθέσιμη λίστα ειδώλων λογισμικού για τον πελάτη με την ενεργοποίηση του πλαισίου ελέγχου Διαχείριση ειδώλου λογισμικού (Manage Software Image).

Επιλογή Περιγραφή
Διαχείριση ειδώλου λογισμικού (Manage Software Image) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να επιτρέψετε στον υπερχρήστη ενός πελάτη συνεργάτη να διαχειρίζεται τα είδωλα λογισμικού που είναι διαθέσιμα για τον πελάτη.
Σημείωση: Εάν η επιλογή Διαχείριση ειδώλου λογισμικού (Manage Software Image) δεν είναι ενεργοποιημένη, τότε θα μπορείτε να εκχωρήσετε μόνο ένα είδωλο λογισμικού στον πελάτη συνεργάτη.
Είδωλα λογισμικού/υλικολογισμικού (Software/Firmware Images ) Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add) και στο αναδυόμενο παράθυρο Επιλέξτε είδωλα λογισμικού/υλικολογισμικού (Select Software/Firmware Images), επιλέξτε και αντιστοιχίστε τα είδωλα λογισμικού από τη διαθέσιμη λίστα για έναν πελάτη συνεργάτη και επιλέξτε ένα είδωλο που θα χρησιμοποιηθεί ως προεπιλογή.
Σημείωση: Η έκδοση 5.1.0 υποστηρίζει λειτουργίες για την ενημέρωση και τη διαχείριση εργοστασιακών προεπιλογών και υλικολογισμικού πλατφόρμας και μόντεμ για τις ακόλουθες συσκευές Edge:
 • Είδωλα υλικολογισμικού πλατφόρμας για μοντέλα συσκευών 6X0 Edge και μοντέλα συσκευών Edge 3X00 (3400/3800/3810)
 • Είδωλα υλικολογισμικού μόντεμ για 510-LTE (Edge 510LTE-AE, Edge 510LTE-AP) και 610-LTE (Edge 610LTE-AM, Edge 61LTE-RW)
 • Εργοστασιακά είδωλα για όλες τις φυσικές συσκευές SD-WAN Edge

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το υλικολογισμικό, ανατρέξτε στις ακόλουθες ενότητες στον Οδηγό χειριστή VMware SD-WAN: Είδωλα υλικολογισμικού και λογισμικού με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator και διαχείριση προφίλ χειριστών.

Σημείωση: Αυτό το πεδίο εμφανίζεται όταν ενεργοποιήσετε την επιλογή Διαχείριση ειδώλου λογισμικού (Manage Software Image).

Αφού προσθέσετε τα είδωλα, μπορείτε να τροποποιήσετε την εκχωρημένη λίστα ειδώλων λογισμικού στην επιχείρηση κάνοντας κλικ στην επιλογή Τροποποίηση (Modify) στην περιοχή Εικόνες λογισμικού (Software Images).

Σημείωση: Μπορείτε να καταργήσετε ένα είδωλο που έχει εκχωρηθεί σε έναν πελάτη μόνο εάν το είδωλο δεν χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή από οποιοδήποτε Edge εντός του πελάτη συνεργάτη.

Διαμόρφωση υπηρεσίας (Service Configuration)

Μπορείτε να επιλέξετε τις υπηρεσίες στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση ο πελάτης μαζί με τους ρόλους και τα δικαιώματα που είναι διαθέσιμα για την επιλεγμένη υπηρεσία.

Σημείωση: Εάν αυτή η ενότητα δεν είναι διαθέσιμη για εσάς, επικοινωνήστε με τον χειριστή σας.
 • SD-WAN - Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες SD-WAN. Όταν επιλέγετε αυτήν την υπηρεσία, είναι διαθέσιμη η ακόλουθη επιλογή:
  Επιλογή Περιγραφή
  Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing) Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add) και στο αναδυόμενο παράθυρο Επιλογή αδειών χρήσης Edge (Select Edge Licenses), επιλέξτε και εκχωρήστε τις άδειες χρήσης Edge από τη διαθέσιμη λίστα για έναν πελάτη συνεργάτη.
  Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η εκχώρηση άδειας χρήσης Edge για τον χρήστη συνεργάτη.
  Αφού προσθέσετε τις άδειες χρήσης, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση (Modify) για να προσθέσετε ή να καταργήσετε τις άδειες χρήσης.
  Σημείωση: Οι τύποι των αδειών χρήσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλά Edge. Συνιστάται να εκχωρήσετε πρόσβαση στους πελάτες σας για όλους τους τύπους αδειών χρήσης, έτσι ώστε να αντιστοιχούν με την έκδοση και την περιοχή τους. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing).
 • Edge Network Intelligence - Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή μόνο όταν είναι επιλεγμένο το SD-WAN. Όταν επιλέγετε αυτήν την υπηρεσία, είναι διαθέσιμο το στοιχείο Διαμόρφωση Edge Network Intelligence (Edge Network Intelligence Configuration). Εισαγάγετε τον μέγιστο αριθμό Edge που μπορούν να παρασχεθούν ως Analytics Edge στο πεδίο Κόμβοι (Nodes). Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το Απεριόριστο (Unlimited).
  Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η λειτουργία αναλύσεων είναι ενεργοποιημένη στο SD-WAN Orchestrator.
 • Cloud Web Security – Μπορείτε να επιλέξετε αυτήν την υπηρεσία μόνο όταν είναι επιλεγμένη μια ομάδα πυλών SASE PoP. Το Cloud Web Security είναι μια υπηρεσία που φιλοξενείται στο cloud και προστατεύει τους χρήστες και τις υποδομές που έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές SaaS και στο Internet. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό διαμόρφωσης VMware Cloud Web Security.
 • Secure Access – Μπορείτε να επιλέξετε αυτήν την υπηρεσία μόνο όταν είναι επιλεγμένη μια ομάδα πυλών SASE PoP. Η λύση Secure Access συνδυάζει τις υπηρεσίες VMware SD-WAN και Workspace ONE για να παρέχει συνεπή, βέλτιστη και ασφαλή πρόσβαση σε εφαρμογές cloud μέσω ενός δικτύου παγκόσμιων διαχειριζόμενων κόμβων υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό διαμόρφωσης VMware Secure Access.
 • Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) – Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένες οι Καθολικές ρυθμίσεις. Αυτή η διαμόρφωση υπηρεσίας παρέχει προνόμια στη διαχείριση χρηστών και στις ρυθμίσεις που είναι κοινά για όλες τις υπηρεσίες. Μπορείτε να επιλέξετε τις υπηρεσίες στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση ο πελάτης μαζί με τις Καθολικές ρυθμίσεις (ρόλοι και δικαιώματα).

Διαμορφώστε τα ακόλουθα στην ενότητα Γενική διαμόρφωση (General Configuration):

Επιλογή Περιγραφή
Τομέας (Domain) Εισαγάγετε το όνομα τομέα που θα χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας καθολικής σύνδεσης (SSO) για το Orchestrator. Αυτό απαιτείται επίσης για την ενεργοποίηση του Edge Network Intelligence για τον πελάτη.
Ομάδα πυλών (Gateway Pool) Επιλέξτε μια υπάρχουσα ομάδα πυλών από την αναπτυσσόμενη λίστα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ομάδες πυλών, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση ομάδων πυλών.

Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).

Το νέο όνομα πελάτη εμφανίζεται στη σελίδα Πελάτες (Customers). Μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα του πελάτη για να μεταβείτε στην πύλη Επιχείρησης και να προσθέσετε διαμορφώσεις στον πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαμόρφωση πελατών και στην ενότητα Διαχείριση επιχείρησης του Οδηγός διαχείρισης VMware SD-WAN που είναι διαθέσιμος στο https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.