Ένας χρήστης συνεργάτης μπορεί να διαχειριστεί τις άδειες χρήσης Edge και να τις εκχωρήσει σε πελάτες.

Διαδικασία

 1. Στην πύλη συνεργατών, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση πελατών (Manage Customers).
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα όνομα πελάτη για να μεταβείτε στην εταιρική πύλη.
 3. Στην εταιρική πύλη, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση (Administration) > Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση άδειας χρήσης Edge (Manage Edge License).
 5. Στο παράθυρο Επιλογή αδειών χρήσης Edge (Select Edge Licenses), επιλέξτε τις σχετικές άδειες χρήσης με βάση το «Εύρος ζώνης» (Bandwidth), τη «Χρονική περίοδο» (Term), την «Έκδοση» (Edition) και την «Περιοχή» (Region).

  Σημείωση: Εκτός από τις υπάρχουσες άδειες χρήσης, το VMware προσφέρει μια δοκιμαστική έκδοση άδειας χρήσης με την έκδοση ως POC. Εάν επιλέξετε μια άδεια χρήσης POC, δεν μπορείτε να επιλέξετε τις άλλες άδειες χρήσης.
 6. Κάντε κλικ στο OK.

Αποτελέσματα

Οι επιλεγμένες άδειες χρήσης εμφανίζονται στο παράθυρο Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing).

Εάν έχετε επιλέξει την άδεια χρήσης POC, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Αναβάθμιση άδειας χρήσης Edge (Upgrade Edge License), για να αναβαθμίσετε την άδεια χρήσης στο επόμενο επίπεδο. Επιλέξτε Standard, Enterprise ή Premium έκδοση από τη λίστα.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να υποβαθμίσετε έναν τύπο άδειας χρήσης στην προηγούμενη έκδοση.

Κάντε κλικ στην επιλογή Αναφορά (Report) για να δημιουργήσετε μια αναφορά των αδειών χρήσης και των συσχετισμένων Edge σε μορφή CSV.

Επόμενες ενέργειες

Όταν δημιουργείτε ένα Edge, μπορείτε να επιλέξετε και να εκχωρήσετε μια άδεια χρήσης Edge από τη λίστα.

Μπορείτε να εκχωρήσετε μια άδεια χρήσης σε ένα υπάρχον Edge:

 • Στην εταιρική πύλη, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges).
 • Για να εκχωρήσετε άδεια χρήσης σε κάθε Edge, κάντε κλικ στη σύνδεση του Edge και επιλέξτε την Άδεια χρήσης στη σελίδα Επισκόπηση Edge (Edge Overview). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το Edge και να κάνετε κλικ στις επιλογές Ενέργειες > Αντιστοίχιση άδειας χρήσης Edge (Actions > Assign Edge License) για να εκχωρήσετε την άδεια χρήσης.
 • Για να εκχωρήσετε μια άδεια χρήσης σε πολλά Edge, επιλέξτε τα κατάλληλα Edge, κάντε κλικ στις επιλογές Ενέργειες > Αντιστοίχιση άδειας χρήσης Edge (Actions > Assign Edge License) και επιλέξτε την άδεια χρήσης.