Το SD-WAN Orchestrator παρέχει διαφορετικούς τύπους αδειών χρήσης για τα Edge. Οι χρήστες συνεργατών μπορούν να διαχειρίζονται και να εκχωρούν άδειες χρήσης στους πελάτες της επιχείρησης.

Μόνο οι χειριστές μπορούν να ενεργοποιήσουν την άδεια χρήσης Edge και να εκχωρήσουν τις άδειες χρήσης σε έναν χρήστη συνεργάτη. Εάν η εκχώρηση άδειας χρήσης Edge δεν είναι ενεργοποιημένη για εσάς, επικοινωνήστε με τον χειριστή σας.

Οι άδειες χρήσης Edge είναι διαθέσιμες με τα ακόλουθα στοιχεία:

Στοιχείο Υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά
Εύρος ζώνης (Bandwidth) 10M, 30M, 50M, 100M, 200M, 350M, 500M, 750M, 1G, 2G, 5G, 10G
Εκδόσεις Standard, Enterprise, Premium
Περιοχή (Region) Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, Λατινική Αμερική, Ασία-Ειρηνικός
Χρονική περίοδος 12 μήνες, 36 μήνες, 60 μήνες

Ένας χειριστής μπορεί να εκχωρήσει διαφορετικούς τύπους αδειών Edge από τους 324 τύπους αδειών χρήσης που διατίθενται με διάφορους συνδυασμούς.

Εκτός από την παραπάνω λίστα, η VMware προσφέρει μια δοκιμαστική έκδοση άδειας χρήσης με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Στοιχείο Υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά
Εύρος ζώνης (Bandwidth) 10 Gbps
Έκδοση POC
Περιοχή (Region) Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, Ασία-Ειρηνικός και Λατινική Αμερική
Χρονική περίοδος 60 μήνες
Σημείωση: Μπορείτε να εκχωρήσετε την άδεια χρήσης POC σε έναν πελάτη ως δοκιμαστική έκδοση. Όταν απαιτείται, μπορείτε να αναβαθμίσετε την άδεια χρήσης σε οποιαδήποτε απαιτούμενη έκδοση.

Για να διαχειριστείτε τις άδειες χρήσης Edge για πελάτες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση αδειών χρήσης Edge για πελάτες.

Για να εκχωρήσετε τις άδειες χρήσης Edge σε πελάτες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία νέου πελάτη συνεργάτη.

Για να προβάλετε και να δημιουργήσετε μια αναφορά των διαθέσιμων τύπων αδειών χρήσης, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία αναφοράς εκχώρησης άδειας χρήσης Edge.

Για να διαχειριστείτε τις άδειες χρήσης Edge χρησιμοποιώντας το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator, ανατρέξτε στην ενότητα Άδειες χρήσης Edge με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.