Για να εγγραφείτε για την παροχή Zero Touch:

Προϋποθέσεις

Ως χρήστης-συνεργάτης, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε έγκυρο αναγνωριστικό διαχείρισης σχέσεων συνεργάτη (PRM ID), το οποίο λάβατε κατά την εγγραφή σας στο VMware. Εάν δεν έχετε έγκυρο αναγνωριστικό PRM, επικοινωνήστε με το VMware Partner Connect. Απαιτείται εξερχόμενη σύνδεση στο Internet μέσω DHCP για την επιτυχή ολοκλήρωση της ενεργοποίησης προώθησης μέσω push.

Διαδικασία

  1. Συνδεθείτε στο SD-WAN Orchestrator και, στη συνέχεια, μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Γενικές πληροφορίες (Settings > General Information).
  2. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην περιοχή Εγγραφή προμήθειας χωρίς επαφή (Zero Touch Provisioning Sign Up) και, στη συνέχεια, στο πεδίο Αναγνωριστικό PRM (PRM ID), εισαγάγετε το αναγνωριστικό διαχείρισης σχέσεων συνεργάτη.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή (Submit).

Αποτελέσματα

Μπορείτε να προβάλετε το απόθεμα Edge στην καρτέλα Εκκρεμής αντιστοίχιση (Pending Assignment) μόνο μετά την επιτυχή επικύρωση του αναγνωριστικού PRM. Η διαδικασία επικύρωσης μπορεί να διαρκέσει έως και 1 εβδομάδα το πολύ. Για να προβάλετε το απόθεμα Edge, μεταβείτε στις επιλογές Παροχή Zero Touch > Εκκρεμής αντιστοίχιση (Zero Touch Provisioning > Pending Assignment).

Σημείωση: Μόνο τα Edge που σας εστάλησαν μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής εμφανίζονται στην καρτέλα Εκκρεμής αντιστοίχιση (Pending Assignment). Βεβαιωθείτε ότι το αναγνωριστικό PRM που σας έχει ανατεθεί χρησιμοποιείται σε όλες τις μελλοντικές παραγγελίες σας, έτσι ώστε το απόθεμα να αντικατοπτρίζεται σωστά.

Επόμενες ενέργειες

Πρέπει να αντιστοιχίσετε τα Edge στους πελάτες και, στη συνέχεια, να αντιστοιχίσετε προφίλ και άδεια χρήσης στο Edge. Για οδηγίες, δείτε Εκχώρηση Edge σε πελάτες.