Ένας συνεργάτης υπερχρήστης μπορεί να δημιουργήσει νέους διαχειριστές συνεργατών. Το όνομα χρήστη SSH δημιουργείται αυτόματα για τον χρήστη.

Στην πύλη Συνεργατών, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστές (Admins).

Διαδικασία

 1. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέους διαχειριστές κάνοντας κλικ είτε στην επιλογή Νέος διαχειριστής (New Admin) είτε στην επιλογή Ενέργειες (Actions) > Νέος διαχειριστής (New Admin).
 2. Στο παράθυρο Νέος διαχειριστής (New Admin), εισαγάγετε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:
  1. Εισαγάγετε τα στοιχεία χρήστη, όπως όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης, όνομα, email και αριθμούς τηλεφώνου.
  2. Εάν έχετε επιλέξει τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας ως Native σε Διαμόρφωση ελέγχου ταυτότητας συνεργατών, τότε ο τύπος του χρήστη επιλέγεται ως Native. Εάν έχετε επιλέξει διαφορετική λειτουργία ελέγχου ταυτότητας, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του χρήστη. Εάν επιλέξετε ο χρήστης να είναι Μη εγγενής (Non-Native), η επιλογή κωδικού πρόσβασης δεν είναι διαθέσιμη, καθώς γίνεται μεταβίβαση από τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας.
  3. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Επίπεδο πρόσβασης (Access Level), επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
   • Βασικό (Basic)—Επιτρέπει στον χρήστη να εκτελεί ορισμένες βασικές λειτουργίες εντοπισμού σφαλμάτων, όπως ping, tcpdump, pcap, απομακρυσμένα διαγνωστικά και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή.
   • Προνομιακό (Privileged)—Εκχωρεί στον χρήστη πρόσβαση σε επίπεδο ρίζας για την εκτέλεση όλων των βασικών λειτουργιών εντοπισμού σφαλμάτων μαζί με ενέργειες Edge, όπως επανεκκίνηση, απενεργοποίηση, επανέναρξη, επαναφορά μέσω υλικού και τερματισμό. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στο κέλυφος linux.
  4. Επιλέξτε τον ρόλο χρήστη από την αναπτυσσόμενη λίστα Ρόλος λογαριασμού (Account Role). Μόλις επιλέξετε έναν ρόλο, εμφανίζονται οι συναρτήσεις Δικτύου και Ασφάλειας του επιλεγμένου ρόλου, μαζί με την περιγραφή.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).

Αποτελέσματα

Τα στοιχεία διαχειριστή συνεργατών εμφανίζονται στη σελίδα Διαχειριστές (Admins).