Στην καρτέλα Έλεγχος ταυτότητας (Authentication) μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας για τους συνεργάτες και να δείτε τα υπάρχοντα διακριτικά API.

Στην πύλη συνεργατών, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) > Έλεγχος ταυτότητας (Authentication) για να διαμορφώσετε τα εξής:

Έλεγχος ταυτότητας συνεργατών (Partner Authentication) – Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα στη Λειτουργία ελέγχου ταυτότητας (Authentication Mode).
  • NATIVE – Αυτή είναι η προεπιλεγμένη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας και μπορείτε να συνδεθείτε στην πύλη συνεργατών με το native όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Αυτή η λειτουργία δεν απαιτεί διαμόρφωση.
  • SSO – Single Sign On (SSO) είναι μια υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας περιόδου λειτουργίας και χρήστη που επιτρέπει στους χρήστες να συνδεθούν στην πύλη συνεργατών με ένα σετ διαπιστευτηρίων σύνδεσης για πρόσβαση σε πολλές εφαρμογές. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Διαμόρφωση καθολικής σύνδεσης για χρήστη-συνεργάτη.

Διακριτικά API (API Tokens) – Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα API του Orchestrator χρησιμοποιώντας έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε διακριτικά, ανεξάρτητα από τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας. Μπορείτε να προβάλετε τα υπάρχοντα διακριτικά API σε αυτήν την ενότητα.

Ο υπερχρήστης-συνεργάτης ή ο χρήστης που σχετίζεται με ένα διακριτικό API μπορεί να ανακαλέσει το διακριτικό. Επιλέξτε το διακριτικό και κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες (Actions) > Ανάκληση (Revoke) . Για τη δημιουργία και λήψη των διακριτικών API, ανατρέξτε στο θέμα Διακριτικά API.