Η επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις συνεργάτη μαζί με τις λεπτομέρειες ελέγχου ταυτότητας.

Στην πύλη συνεργατών, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) για να διαμορφώσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: