Οι υπερχρήστες-συνεργάτες, οι συνεργάτες-τυπικοί διαχειριστές, οι συνεργάτες-ειδικοί επιχείρησης και οι χρήστες-συνεργάτες υποστήριξης πελατών μπορούν να δημιουργήσουν μια αναφορά με τις υπάρχουσες άδειες χρήσης του Edge.

Στην πύλη συνεργάτη, μεταβείτε στην Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing).

Κάντε κλικ στο κουμπί Αναφορά (Report), για να δημιουργήσετε μια αναφορά των αδειών χρήσης, των συσχετισμένων συνεργατών και των Edge σε μορφή CSV.