Οι σύνθετοι ρόλοι είναι μια ομάδα λειτουργικών ρόλων που δημιουργούνται από συνδυασμό ρόλων από διαφορετικές λειτουργικές κατηγορίες.

Για να δημιουργήσετε έναν νέο σύνθετο ρόλο:

Διαδικασία

 1. Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Εφαρμογές επιχείρησης (Enterprise Applications) > Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings).
  Εμφανίζεται η σελίδα Διαχείριση χρηστών (User Management) που εμφανίζει τη λίστα των υπαρχόντων ρόλων για την επιλεγμένη επιχείρηση.
 2. Στην καρτέλα Ρόλοι (Roles), κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ρόλου (Add Role).
 3. Στη σελίδα Δημιουργία ρόλου (Role Creation) που εμφανίζεται, εισαγάγετε τις λεπτομέρειες για τον νέο προσαρμοσμένο ρόλο ως εξής:
  Σημείωση: Η ενότητα Δημιουργία προσαρμοσμένου ρόλου (Custom Role Creation) εμφανίζει μόνο λειτουργικούς ρόλους για τους οποίους ο πελάτης έχει άδειες χρήσης.
  Επιλογή Περιγραφή
  Όνομα ρόλου (Role Name) Εισαγάγετε ένα όνομα για τον νέο ρόλο
  Περιγραφή Εισαγάγετε μια περιγραφή για τον ρόλο
  Πρότυπο (Template) Προαιρετικά, επιλέξτε έναν υπάρχοντα ρόλο ως πρότυπο από την αναπτυσσόμενη λίστα. Οι λειτουργικοί ρόλοι του επιλεγμένου προτύπου εκχωρούνται στον νέο ρόλο.
  Καθολικές ρυθμίσεις και διαχείριση Αυτοί οι λειτουργικοί ρόλοι παρέχουν προνόμια στη διαχείριση χρηστών και στις καθολικές ρυθμίσεις που είναι κοινά για όλες τις υπηρεσίες. Πρέπει να επιλέξετε υποχρεωτικά έναν λειτουργικό ρόλο καθολικών ρυθμίσεων και διαχείρισης για να δημιουργήσετε έναν σύνθετο ρόλο. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένος ο ρόλος Καθολικές ρυθμίσεις, επιχείρηση μόνο για ανάγνωση (Global Settings Enterprise Read Only).
  SD-WAN Αυτοί οι λειτουργικοί ρόλοι θα δώσουν στον χρήστη διάφορα επίπεδα προνομίων γύρω από τη διαμόρφωση, τον έλεγχο και τις διαγνωστικές ενέργειες για το SD-WAN. Μπορείτε προαιρετικά να επιλέξετε έναν λειτουργικό ρόλο SD-WAN. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Δεν υπάρχουν προνόμια (No Privileges).
  Cloud Web Security Αυτοί οι λειτουργικοί ρόλοι θα δώσουν στον χρήστη διάφορα επίπεδα προνομίων γύρω από τις δυνατότητες του Cloud Web Security. Μπορείτε προαιρετικά να επιλέξετε έναν λειτουργικό ρόλο Cloud Web Security. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Δεν υπάρχουν προνόμια (No Privileges).
  Secure Access Αυτοί οι λειτουργικοί ρόλοι θα δώσουν στον χρήστη διάφορα επίπεδα προνομίων γύρω από τις δυνατότητες Secure Access. Μπορείτε προαιρετικά να επιλέξετε έναν λειτουργικό ρόλο Secure Access. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Δεν υπάρχουν προνόμια (No Privileges).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save).

Αποτελέσματα

Ο νέος προσαρμοσμένος ρόλος εμφανίζεται στη σελίδα Διαχείριση χρηστών > Ρόλοι (User Management > Roles). Κάντε κλικ στη σύνδεση για τον προσαρμοσμένο ρόλο για να προβάλετε τις ρυθμίσεις. Μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία ρόλου (Edit Role) για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις.