Οι σύνθετοι ρόλοι είναι μια ομάδα λειτουργικών ρόλων που δημιουργούνται από συνδυασμό ρόλων από διαφορετικές λειτουργικές κατηγορίες.

Από προεπιλογή, είναι διαθέσιμοι οι ακόλουθοι σύνθετοι ρόλοι:

Σύνθετος ρόλος Λειτουργικός ρόλος SD-WAN Λειτουργικός ρόλος Cloud Web Security Λειτουργικός ρόλος Secure Access Λειτουργικός ρόλος καθολικών ρυθμίσεων
Βασικός διαχειριστής συνεργάτη Διαχειριστής συνεργάτη SD-WAN Διαχειριστής συνεργάτη Cloud Web Security Διαχειριστής συνεργάτη ασφαλούς πρόσβασης Διαχειριστής συνεργάτης καθολικών ρυθμίσεων
Διαχειριστής ασφάλειας συνεργατών Διαχειριστής συνεργάτη ασφάλειας SD-WAN Διαχειριστής συνεργάτη Cloud Web Security Διαχειριστής συνεργάτη ασφαλούς πρόσβασης Διαχειριστής συνεργάτη καθολικών ρυθμίσεων
Διαχειριστής δικτύου συνεργατών Διαχειριστής συνεργάτη SD-WAN Συνεργάτης Cloud Web Security μόνο για ανάγνωση Συνεργάτης ασφαλούς πρόσβασης μόνο για ανάγνωση Διαχειριστής συνεργάτη καθολικών ρυθμίσεων
Συνεργάτης-υπερχρήστης Πλήρης πρόσβαση Πλήρης πρόσβαση Πλήρης πρόσβαση Πλήρης πρόσβαση
Ειδικός επιχείρησης συνεργατών Συνεργαζόμενη επιχείρηση SD-WAN Συνεργαζόμενη επιχείρηση καθολικών ρυθμίσεων
Υποστήριξη πελατών συνεργάτη Υποστήριξη συνεργάτη SD-WAN Συνεργάτης Cloud Web Security μόνο για ανάγνωση Συνεργάτης ασφαλούς πρόσβασης μόνο για ανάγνωση Υποστήριξη συνεργάτη καθολικών ρυθμίσεων

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τους παραπάνω ρόλους σε έναν χρήστη, δημιουργώντας παράλληλα έναν νέο χρήστη συνεργάτη. Δείτε Δημιουργία νέου διαχειριστή συνεργατών.

Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε τον σύνθετο ρόλο κατά τη διαμόρφωση της καθολικής σύνδεσης. Δείτε Διαμόρφωση καθολικής σύνδεσης για χρήστη-συνεργάτη.

Για να προβάλετε τους υπάρχοντες σύνθετους ρόλους μαζί με την περιγραφή για τις επιχειρήσεις σας, δείτε Διαχείριση σύνθετων ρόλων.

Για να δημιουργήσετε έναν προσαρμοσμένο σύνθετο ρόλο για τις επιχειρήσεις σας, δείτε Δημιουργία νέων σύνθετων ρόλων.

Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τα δικαιώματα ρόλου των λειτουργικών ρόλων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Προσαρμογή ρόλων.