Ένα σύνολο πυλών είναι μια ομάδα πυλών.

Οι πύλες μπορούν να οργανωθούν σε ομάδες που στη συνέχεια αντιστοιχίζονται σε ένα δίκτυο. Μια μη συμπληρωμένη προεπιλεγμένη ομάδες πυλών είναι διαθέσιμη μετά την εγκατάσταση του SD-WAN Orchestrator. Εάν απαιτείται, μπορείτε να δημιουργήσετε πρόσθετες ομάδες πυλών.

Ως υπερχρήστης-συνεργάτης και διαχειριστής συνεργάτη, μπορείτε να δημιουργήσετε, να διαχειριστείτε, να κάνετε λήψη και να διαγράψετε ομάδες πυλών που δημιουργήθηκαν από έναν χρήστη-συνεργάτη ή μια ομάδα πυλών διαχειριζόμενων από συνεργάτες που δημιουργήθηκαν από τον χειριστή.
Σημείωση: Η δυνατότητα Ομάδες πυλών (Gateway pools) δεν υποστηρίζεται για χρήστες-ειδικούς επιχείρησης συνεργατών και χρήστες υποστήριξης-συνεργάτες ΙΤ.

Οι επιλογές Νέα ομάδα πυλών (New Gateway Pool) και Λήψη (Download) είναι διαθέσιμες μόνο για συνεργάτες με ενεργοποιημένη την πρόσβαση διαχείρισης πυλών. Εάν η πρόσβαση διαχείρισης πυλών είναι απενεργοποιημένη για έναν συνεργάτη, ο συνεργάτης θα έχει μόνο δικαιώματα μόνο για ανάγνωση για τις διαμορφωμένες ομάδες πυλών. Για να ζητήσουν πρόσβαση διαχείρισης πυλών, οι συνεργάτες πρέπει να επικοινωνήσουν με τον υπερχρήστη-χειριστή.

Για να διαχειριστείτε τις ομάδες πυλών, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

 1. Συνδεθείτε στο Orchestrator ως υπερχρήστης-συνεργάτης ή χρήστης-διαχειριστής.

 2. Στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση πυλών (Gateway Management) και μεταβείτε στην επιλογή Ομάδες πυλών (Gateway Pools) στο αριστερό παράθυρο περιήγησης.

  Εμφανίζεται η σελίδα Ομάδες πυλών (Gateway Pools).

 3. Για να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη ομάδα πυλών, εισαγάγετε ένα σχετικό κείμενο αναζήτησης στο πλαίσιο Αναζήτηση (Search). Για σύνθετη αναζήτηση, κάντε κλικ στο εικονίδιο φίλτρου δίπλα στο πλαίσιο Αναζήτηση (Search), για να φιλτράρετε τα αποτελέσματα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.
 4. Η ενότητα Κατανομή χάρτη (Map Distribution) χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πυλών σε έναν χάρτη. Μπορείτε να κάνετε κλικ στα κουμπιά + και -, για μεγέθυνση και σμίκρυνση του χάρτη, αντίστοιχα. Στον πίνακα Ομάδες πυλών (Gateway Pools), εάν έχετε επιλέξει ομάδες πυλών, μόνο οι πύλες στις επιλεγμένες ομάδες εμφανίζονται στον χάρτη. Διαφορετικά, εμφανίζονται όλες οι πύλες στον χάρτη.

  Στον πίνακα Ομάδες πυλών (Gateway Pools) εμφανίζονται οι υπάρχουσες ομάδες πυλών με τα ακόλουθα στοιχεία.

  Πεδίο Περιγραφή
  Όνομα Καθορίζει το όνομα της ομάδας πυλών.

  Όταν κάνετε κλικ σε μια σύνδεση ομάδας πυλών στη στήλη Όνομα (Name), ο χρήστης ανακατευθύνεται στη σελίδα Επισκόπηση ομάδων πυλών (Gateway Pools Overview).

  Πύλες (Gateways) Καθορίζει τον αριθμό των πυλών που είναι διαθέσιμες στην ομάδα πυλών.

  Όταν κάνετε κλικ σε μια σύνδεση πύλης στη στήλη Πύλες (Gateways), ο χρήστης ανακατευθύνεται στη σελίδα Επισκόπηση πύλης (Gateway Overview).

  Έκδοση IP Καθορίζει αν η ομάδα πυλών έχει διεύθυνση IPv4 ή και τις δύο διευθύνσεις IPv4 και IPv6.
  Σημείωση: Κατά την αντιστοίχιση πυλών στην ομάδα πυλών, βεβαιωθείτε ότι ο τύπος διεύθυνσης IP της πύλης ταιριάζει με τον τύπο διεύθυνσης IP της ομάδας.
  Πελάτες (Customers) Καθορίζει τον αριθμό των εταιρικών πελατών που είναι συσχετισμένοι με την ομάδα πυλών.

  Όταν κάνετε κλικ σε μια σύνδεση πελάτη στη στήλη Πελάτες (Customers), ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου με τους πελάτες που παρατίθενται. Εάν ένας χρήστης κάνει κλικ σε έναν πελάτη, ο χρήστης ανακατευθύνεται στη σελίδα Διαμόρφωση (Configure) > Πελάτης (Customer).

  Πύλη συνεργατών (Partner Gateway) Καθορίζει την κατάσταση της πύλης συνεργατών. Ακολουθούν οι διαθέσιμες επιλογές:
  • Καμία (None) – Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή όταν οι επιχειρήσεις που έχουν αντιστοιχιστεί σε αυτή την ομάδα πυλών δεν απαιτούν παραδόσεις πύλης συνεργατών.
  • Αποδοχή (Allow) – Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή όταν η ομάδα πυλών πρέπει να υποστηρίζει τόσο πύλες συνεργατών όσο και πύλες Cloud.
  • Μόνο (Πύλες συνεργατών) [Only (Partner Gateways)] – Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή όταν τα Εdge της επιχείρησης δεν θα πρέπει να αντιστοιχιστούν σε πύλες cloud από την ομάδα πυλών, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο οι πύλες -1 και -2 που έχουν οριστεί για τα εκάστοτε Εdge.
  Διαχειριζόμενη ομάδα Καθορίζει εάν ένας συνεργάτης μπορεί να διαχειριστεί την ομάδα πυλών.
  Στη σελίδα Ομάδες πυλών (Gateway Pools), μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες δραστηριότητες: