Μπορείτε να κλωνοποιήσετε τις διαμορφώσεις από μια υπάρχουσα ομάδα πυλών και να δημιουργήσετε νέα ομάδα πυλών με τις κλωνοποιημένες ρυθμίσεις.

Διαδικασία

  1. Στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση πυλών (Gateway Management) και μεταβείτε στις Ομάδες πυλών (Gateway Pools) στο αριστερό παράθυρο περιήγησης.
    Εμφανίζεται η σελίδα Ομάδες πυλών (Gateway Pools).
  2. Στον πίνακα Ομάδες πυλών (Gateway Pools), επιλέξτε την ομάδα πυλών που θέλετε να κλωνοποιήσετε και κάντε κλικ στην επιλογή Kλωνοποίηση (Clone).
    Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Νέα ομάδα πυλών (New Gateway Pool) με τις κλωνοποιημένες ρυθμίσεις.

    Η ομάδα πυλών κλωνοποιεί την υπάρχουσα διαμόρφωση από την επιλεγμένη ομάδα πυλών. Εάν απαιτείται, μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές, δείτε το Δημιουργία νέας ομάδας πυλών.

  3. Αφού ενημερώσετε τα στοιχεία της ομάδας πυλών, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).

Επόμενες ενέργειες

Διαμορφώστε την ομάδα πυλών προσθέτοντας πύλες στην ομάδα. Δείτε Διαμόρφωση ομάδων πυλών με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.