Μπορείτε να διαμορφώσετε τις πληροφορίες συνεργατών, τις ρυθμίσεις απορρήτου πληροφοριών και τα στοιχεία επικοινωνίας για τους συνεργάτες χρησιμοποιώντας τις Γενικές πληροφορίες (General Information).

Στην πύλη συνεργατών, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings). Μπορείτε να διαμορφώσετε τα ακόλουθα στην καρτέλα Γενικές πληροφορίες (General Information).

Ρυθμίσεις απορρήτου (Privacy Settings) – Επιλέξτε Εκχώρηση πρόσβασης στην υποστήριξη της VeloCloud (Grant Access to VeloCloud Support) για να εκχωρήσετε πρόσβαση στην Υποστήριξη της VMware για προβολή, διαμόρφωση και αντιμετώπιση προβλημάτων των συμβάντων και των ρυθμίσεων.

Πίνακας 1. Γενικές πληροφορίες
Επιλογή Περιγραφή
Όνομα (Name) Εμφανίζεται το υπάρχον όνομα χρήστη. Εάν απαιτείται, μπορείτε να τροποποιήσετε το όνομα.
Τομέας (Domain) Εμφανίζεται το υπάρχον όνομα τομέα και μπορείτε να τροποποιήσετε τον τομέα, εάν απαιτείται.
Περιγραφή (Description) Καταχωρήστε μια περιγραφή για τον πελάτη.

Πληροφορίες επικοινωνίας (Contact Info) – Τα υπάρχοντα στοιχεία επικοινωνίας εμφανίζονται σε αυτήν την ενότητα. Εάν απαιτείται, μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία.