Ο Οδηγός ανάπτυξης και παρακολούθησης VMware SASE Orchestrator περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες που αναφέρονται παρακάτω.