Σύνδεση αναμονής άμεσης ενέργειας, μια βελτιωμένη σύνδεση ασφαλείας, για τις συνδέσεις WAN ενός Edge, με ήδη δημιουργημένες διοχετεύσεις VCMP. Όταν οι ενεργές συνδέσεις είναι απενεργοποιημένες, η σύνδεση αναμονής άμεσης ενέργειας επιτρέπει την άμεση μετάβαση, χρησιμοποιώντας τις ήδη δημιουργημένες διοχετεύσεις VCMP.

Προϋποθέσεις

Για να διαμορφώσετε μια σύνδεση αναμονής άμεσης ενέργειας σε ένα Edge, βεβαιωθείτε ότι το Edge έχει αναβαθμιστεί σε έκδοση ειδώλου λογισμικού 4.0.0 ή μεταγενέστερη έκδοση.

Διαδικασία

  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges). Η σελίδα Edge (Edges) εμφανίζει τα υπάρχοντα Edge.
  2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Edge. Οι επιλογές διαμόρφωσης για το επιλεγμένο Edge εμφανίζονται στην καρτέλα Συσκευή (Device).
  3. Στην κατηγορία Συνδεσιμότητα (Connectivity), αναπτύξτε την επιλογή Διασυνδέσεις (Interfaces). Η ενότητα Διασυνδέσει (Interfaces) εμφανίζει τους διάφορους τύπους διασυνδέσεων που είναι διαθέσιμοι για το επιλεγμένο Edge.
  4. Στην ενότητα Διαμόρφωση σύνδεσης WAN (WAN Link Configuration), μπορείτε να διαμορφώσετε τη λειτουργία σύνδεσης αναμονής άμεσης ενέργειας για υπάρχουσες συνδέσεις WAN που εντοπίστηκαν αυτόματα ή που ορίζονται από τον χρήστη ή μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα σύνδεση WAN κάνοντας κλικ στην επιλογή Προσθήκη σύνδεσης WAN που ορίζεται από τον χρήστη (Add User Define WAN Link) και να διαμορφώσετε τη λειτουργία σύνδεσης αναμονής άμεσης ενέργειας. Για τα βήματα σχετικά με τον τρόπο προσθήκης μιας νέας σύνδεσης WAN που ορίζεται από τον χρήστη, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση Edge WAN overlay.
  5. Για να διαμορφώσετε τη λειτουργία σύνδεσης αναμονής άμεσης ενέργειας για μια υπάρχουσα σύνδεση, κάντε κλικ στην υπάρχουσα σύνδεση WAN και τροποποιήστε τις ρυθμίσεις.
  6. Στο παράθυρο Σύνδεση WAN που ορίζεται από τον χρήστη (User Defined WAN Link), κάντε κύλιση προς τα κάτω και κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή ρυθμίσεων για προχωρημένους (View advanced settings).
  7. Από το αναπτυσσόμενο μενού Λειτουργία σύνδεσης (Link Mode), επιλέξτε Αναμονή άμεσης ενέργειας (Hot Standby).
  8. Από την επιλογή Ελάχιστες ενεργές συνδέσεις (Minimum Active Links) του αναπτυσσόμενου μενού, επιλέξτε τον αριθμό των ενεργών συνδέσεων που μπορούν να υπάρχουν ταυτόχρονα στο δίκτυο. Όταν ο αριθμός των τρεχουσών ενεργών συνδέσεων που είναι ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ πέφτει κάτω από τον επιλεγμένο αριθμό, τότε ενεργοποιείται η σύνδεση αναμονής άμεσης ενέργειας. Το εύρος είναι 1 έως 3 και η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1.
  9. Διαμορφώστε άλλες επιλογές εάν απαιτείται και κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση σύνδεσης (Update Link) για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με άλλες επιλογές στο παράθυρο WAN Overlay, δείτε Διαμόρφωση Edge WAN overlay.

Αποτελέσματα

Μόλις διαμορφώσετε τη σύνδεση αναμονής άμεσης ενέργειας, έχει γίνει ρύθμιση των διοχετεύσεων, γεγονός που επιτρέπει τη γρήγορη μετάβαση σε περίπτωση απώλειας. Η σύνδεση αναμονής άμεσης ενέργειας δεν λαμβάνει κυκλοφορία δεδομένων εκτός από τους παλμούς, οι οποίοι αποστέλλονται κάθε 5 δευτερόλεπτα.

Όταν η διαδρομή από το Edge προς την πρωτεύουσα πύλη σε ενεργές συνδέσεις καθίσταται μη διαθέσιμη, και όταν ο αριθμός των ενεργών συνδέσεων που ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ, είναι μικρότερος από τον αριθμό των διαμορφωμένων συνδέσεων στο πεδίο Ελάχιστες ενεργές συνδέσεις (Minimum Active Links), τότε θα γίνει διαθέσιμη η σύνδεση αναμονής άμεσης ενέργειας. Η κίνηση αποστέλλεται μέσω της διαδρομής αναμονής άμεσης ενέργειας.

Όταν η διαδρομή προς την πρωτεύουσα πύλη εμφανίζεται στις ενεργές συνδέσεις και ο αριθμός των ενεργών συνδέσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαμορφωμένων συνδέσεων στο πεδίο Ελάχιστες ενεργές συνδέσεις (Minimum Active Links), η σύνδεση αναμονής άμεσης ενέργειας μεταβαίνει σε λειτουργία ΑΝΑΜΟΝΗΣ (STANDBY). Η ροή κυκλοφορίας μεταβαίνει στις ενεργές συνδέσεις.

Επόμενες ενέργειες

Μπορείτε να παρακολουθείτε τις συνδέσεις αναμονής άμεσης ενέργειας στον πίνακα εργαλείων δικτύωσης. Δείτε Παρακολούθηση συνδέσεων αναμονής άμεσης ενέργειας.