Μπορείτε να παρακολουθείτε τις συνδέσεις αναμονής άμεσης ενέργειας και την αντίστοιχη κατάσταση χρησιμοποιώντας τον πίνακα εργαλείων παρακολούθησης.

Για να προβάλετε την κατάσταση των συνδέσεων αναμονής άμεσης ενέργειας:

  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Edge (Monitor > Edges) για να προβάλετε τα Edge που είναι συσχετισμένα με την επιχείρηση.
  2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge που έχει διαμορφωθεί με σύνδεση αναμονής άμεσης ενέργειας. Η καρτέλα Επισκόπηση (Overview) εμφανίζει τις συνδέσεις με κατάσταση.
  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συνδέσεις (Links) για να προβάλετε περισσότερες λεπτομέρειες με γραφήματα.
  4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διαδρομές (Paths) και επιλέξτε έναν ομότιμο υπολογιστή SD-WAN για να προβάλετε την κατάσταση των διαδρομών από το επιλεγμένο Edge.