Μπορείτε να παρακάμψετε τις μεταβιβασθείσες ρυθμίσεις προφίλ σε επίπεδο Edge κατά τη διαμόρφωση του BGP από το Edge σε γειτονικά underlay.

Εάν απαιτείται, μπορείτε να παρακάμψετε τη διαμόρφωση για ένα συγκεκριμένο Edge ως εξής:
 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges). Η σελίδα Edge εμφανίζει τα υπάρχοντα Edge.
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα Edge ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Edge.
 3. Μεταβείτε στην ενότητα Δρομολόγηση και NAT (Routing & NAT) και κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο BGP για να το αναπτύξετε.
 4. Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις BGP που έχουν διαμορφωθεί για το συσχετισμένο προφίλ. Εάν απαιτείται, μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη (Override) και να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις BGP.
 5. Εκτός από τις ρυθμίσεις BGP που έχουν διαμορφωθεί για ένα Προφίλ, μπορείτε να επιλέξετε μια Διασύνδεση Edge που έχει διαμορφωθεί στο τμήμα ως διασύνδεση προέλευσης για το BGP. Για τον τύπο διεύθυνσης IPv4, μπορείτε να επιλέξετε μόνο τη Διασύνδεση βρόχου επιστροφής ως Ασφαλή διασύνδεση και για τον τύπο διεύθυνσης IPv6, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε Διασύνδεση Edge ως Διασύνδεση προέλευσης.

  Αυτό το πεδίο είναι διαθέσιμο:

  • Μόνο όταν επιλέγετε να παρακάμψετε τις Ρυθμίσεις BGP σε επίπεδο Edge.
  • Για το eBGP, μόνο όταν ο αριθμός Max-hop είναι μεγαλύτερος από 1. Για το iBGP, είναι πάντα διαθέσιμο καθώς το iBGP είναι εγγενώς multi-hop.
  Σημαντικό:
  • Δεν μπορείτε να επιλέξετε Διασύνδεση Edge εάν έχετε ήδη διαμορφώσει μια τοπική διεύθυνση IP στο πεδίο Τοπική IP (Local IP).
  • Δεν μπορείτε να διαμορφώσετε τοπική διεύθυνση IP εάν έχετε επιλέξει Διασύνδεση Edge στην αναπτυσσόμενη λίστα Διασύνδεση προέλευσης (Source Interface).
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) στην οθόνη Συσκευή (Device) για να αποθηκεύσετε την τροποποιημένη διαμόρφωση.