Μπορείτε να διαμορφώσετε το BGP ανά τμήμα για ένα προφίλ ή ένα Edge. Η διαμόρφωση του BGP είναι διαθέσιμη για Γείτονες underlay και Γείτονες Non SD-WAN.

Το VMware υποστηρίζει 4-Byte ASN BGP ως εξής:
  • Ως ASN του SD-WAN Edges .
  • Ομότιμο προς γειτονικό στοιχείο με 4-Byte ASN.
  • Με αποδοχή ASN 4-Byte σε κοινοποιήσεις δρομολόγησης.
Δείτε τις παρακάτω ενότητες για τη διαμόρφωση του BGP για γειτονικά underlay και γειτονικά μη SD-WAN: