Μπορείτε να εκτελέσετε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών για να προβάλετε τα αρχεία καταγραφής των περιόδων λειτουργίας BGP και να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες των αρχείων καταγραφής για σκοπούς αντιμετώπισης προβλημάτων.

Για να εκτελέσετε τις δοκιμές για το BGP:

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Διαγνωστικά > Απομακρυσμένα διαγνωστικά (Diagnostics > Remote Diagnostics).
 2. Η σελίδα Απομακρυσμένα διαγνωστικά (Remote Diagnostics) εμφανίζει όλα τα ενεργά Edge.
 3. Επιλέξτε το Edge στο οποίο θέλετε να αντιμετωπίσετε προβλήματα. Το Edge μεταβαίνει σε ζωντανή λειτουργία και εμφανίζει όλες τις πιθανές δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών που μπορείτε να εκτελέσετε στο Edge.
 4. Για την αντιμετώπιση προβλημάτων περιόδων λειτουργίας BGP, μεταβείτε στις ακόλουθες ενότητες και εκτελέστε τις δοκιμές:
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων BGP - Λίστα ανακατανεμημένων δρομολογήσεων BGP (Troubleshoot BGP - List BGP Redistributed Routes) – Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να προβάλετε δρομολογήσεις που έχουν ανακατανεμηθεί σε γειτονικές συσκευές του BGP.
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων BGP - Λίστα δρομολογήσεων BGP (Troubleshoot BGP - List BGP Routes) – Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να προβάλετε τις δρομολογήσεις BGP από γειτονικές συσκευές. Μπορείτε να εισαγάγετε το πρόθεμα IPv4 ή IPv6 για να προβάλετε συγκεκριμένες δρομολογήσεις BGP ή να αφήσετε το πρόθεμα κενό για να δείτε όλες τις δρομολογήσεις BGP.
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων BGP - Λίστα δρομολογήσεων ανά πρόθεμα (Troubleshoot BGP - List Routes per Prefix) – Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να προβάλετε όλες τις δρομολογήσεις overlay και underlay για ένα συγκεκριμένο πρόθεμα IPv4 ή IPv6 και τις σχετικές λεπτομέρειες.
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων BGP - Εμφάνιση δρομολογήσεων που κοινοποιούνται από γειτονικές συσκευές BGP (Troubleshoot BGP - Show BGP Neighbor Advertised Routes) – Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να προβάλετε τις δρομολογήσεις BGP που κοινοποιούνται σε γειτονική συσκευή.
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων BGP - Εμφάνιση δρομολογήσεων που είναι αποτέλεσμα ολοκληρωμένης εκμάθησης από γειτονική συσκευή BGP (Troubleshoot BGP - Show BGP Neighbor Learned Routes) – Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να προβάλετε όλες τις αποδεκτές δρομολογήσεις που είναι αποτέλεσμα ολοκληρωμένης εκμάθησης από γειτονική συσκευή BGP μετά από τα φίλτρα.
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων BGP - Εμφάνιση δρομολογήσεων που έχουν ληφθεί από γειτονικές συσκευές BGP (Troubleshoot BGP - Show BGP Neighbor Received Routes) – Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να προβάλετε όλες τις δρομολογήσεις BGP που είναι αποτέλεσμα ολοκληρωμένης εκμάθησης από γειτονική συσκευή πριν από τα φίλτρα.
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων BGP - Εμφάνιση λεπτομερειών γειτονικής συσκευής BGP (Troubleshoot BGP - Show BGP Neighbor details) – Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να προβάλετε τις λεπτομέρειες της γειτονικής συσκευής BGP.
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων BGP - Εμφάνιση διαδρομών BGP ανά πρόθεμα (Troubleshoot BGP - Show BGP Routes per Prefix) – Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να προβάλετε όλες τις διαδρομές BGP και τα χαρακτηριστικά τους για το καθορισμένο πρόθεμα.
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων BGP - Εμφάνιση σύνοψης BGP (Troubleshoot BGP - Show BGP Summary) – Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να προβάλετε τη γειτονική συσκευή BGP και τις δρομολογήσεις που λάβατε.
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων BGP - Εμφάνιση πίνακα BGP (Troubleshoot BGP - Show BGP Table) – Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να προβάλετε τον πίνακα BGP.
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων BGPv6 - Εμφάνιση κοινοποιούμενων διαδρομών από γειτονική συσκευή BGPv6 (Troubleshoot BGPv6 - Show BGPv6 Neighbor Advertised Routes) – Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να προβάλετε τις διαδρομές BGPv6 που κοινοποιούνται σε γειτονική συσκευή.
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων BGPv6 - Εμφάνιση δρομολογήσεων ολοκληρωμένης εκμάθησης από γειτονική συσκευή BGPv6 (Troubleshoot BGPv6 - Show BGPv6 Neighbor Learned Routes) – Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να προβάλετε όλες τις αποδεκτές δρομολογήσεις BGPv6 ολοκληρωμένης εκμάθησης από γειτονική συσκευή μετά από τα φίλτρα.
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων BGPv6 - Εμφάνιση διαδρομών που ελήφθησαν από γειτονική συσκευή BGPv6 (Troubleshoot BGPv6 - Show BGPv6 Neighbor Received Routes) – Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να προβάλετε όλες τις διαδρομές BGPv6 που ελήφθησαν από γειτονική συσκευή πριν από τα φίλτρα.
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων BGPv6 - Εμφάνιση λεπτομερειών γειτονικής συσκευής BGPv6 (Troubleshoot BGPv6 - Show BGPv6 Neighbor details) – Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να προβάλετε τις λεπτομέρειες της γειτονικής συσκευής BGPv6.
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων BGPv6 - Εμφάνιση δρομολογήσεων BGPv6 ανά πρόθεμα (Troubleshoot BGPv6 - Show BGPv6 Routes per Prefix) – Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να προβάλετε όλες τις δρομολογήσεις BGPv6 για το πρόθεμα και τα χαρακτηριστικά τους.
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων BGPv6 - Εμφάνιση σύνοψης BGPv6 (Troubleshoot BGPv6 - Show BGPv6 Summary) – Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να προβάλετε την υπάρχουσα γειτονική συσκευή BGPv6 και τις δρομολογήσεις που λάβατε.
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων BGPv6 - Εμφάνιση πίνακα BGPv6 (Troubleshoot BGPv6 - Show BGPv6 Table) – Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να προβάλετε τις λεπτομέρειες του πίνακα BGPv6.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλες τις υποστηριζόμενες δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών που σχετίζονται με το BGP, ανατρέξτε στην ενότητα «Απομακρυσμένες διαγνωστικές δοκιμές στα Edge» στον Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων VMware SD-WAN που έχει δημοσιευτεί στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.