Σε επίπεδο προφίλ, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση Wi-Fi και να διαμορφώσετε τη ζώνη ραδιοσυχνότητας.

Διαδικασία

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση > Προφίλ (Configure > Profiles).
  Θα εμφανιστεί η σελίδα Προφίλ διαμόρφωσης (Configuration Profiles).
 2. Επιλέξτε ένα προφίλ στο οποίο θέλετε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ασύρματης σύνδεσης WI-FI και κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του προφίλ. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα προφίλ και να κάνετε κλικ στην Τροποποίηση (Modify) για να διαμορφώσετε το προφίλ.
  Εμφανίζεται η σελίδα Ρυθμίσεις συσκευής (Device Settings) για το επιλεγμένο προφίλ.
 3. Στην κατηγορία Συνδεσιμότητα (Connectivity), κάντε κλικ στην επιλογή Ασύρματη σύνδεση Wi-Fi (WI-FI Radio).
 4. Η περιοχή Ασύρματη σύνδεση Wi-Fi (WI-FI Radio) αναπτύσσεται και, από προεπιλογή, επιλέγεται το πλαίσιο ελέγχου Ασύρματη σύνδεση ενεργοποιημένη (Radio Enabled) και το στοιχείο Κανάλι (Channel) ορίζεται σε Αυτόματο (Automatic).
 5. Επιλέξτε τη ζώνη ραδιοσυχνότητας. Μπορεί να είναι 2,4 GHz (2.4 GHz) ή 5 GHz.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).
  Σε επίπεδο Edge, μπορείτε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις ασύρματης σύνδεσης Wi-Fi που καθορίζονται στο προφίλ, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη (Override). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαμόρφωση παρακάμψεων ασύρματης σύνδεσης Wi-Fi.