Μπορείτε να προβάλετε τους διαμορφωμένους προορισμούς μη SD-WAN μαζί με τις πύλες VPN, τα υποδίκτυα τοποθεσίας και άλλες λεπτομέρειες διαμόρφωσης.

Για να προβάλετε τους διαμορφωμένους προορισμούς μη SD-WAN:

Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Υπηρεσίες δικτύου (Monitor > Network Services). Εμφανίζεται η καρτέλα Προορισμοί μη SD-WAN μέσω πύλης (Non SD-WAN Destinations via Gateway).

Η καρτέλα Προορισμοί μη SD-WAN μέσω πύλης (Non SD-WAN Destinations via Gateway) εμφανίζει τις λεπτομέρειες των ήδη διαμορφωμένων προορισμών μη SD-WAN. Για να διαμορφώσετε τους προορισμούς μη SD-WAN μέσω πύλης, ανατρέξτε στο θέμα Διαμόρφωση προορισμών μη SD-WAN μέσω πύλης.

Η σελίδα εμφανίζει τις ακόλουθες λεπτομέρειες: Όνομα του προορισμού μη SD-WAN, δημόσια διεύθυνση IP, κατάσταση του προορισμού μη SD-WAN, κατάσταση της διοχέτευσης, αριθμός προφίλ και Edge που χρησιμοποιούν τον προορισμό μη SD-WAN και ημερομηνία και ώρα τελευταίας επικοινωνίας.

Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε την αναφορά κάνοντας κλικ στην κεφαλίδα κάθε στήλης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο φίλτρου που εμφανίζεται δίπλα στην κεφαλίδα για να φιλτράρετε τις λεπτομέρειες κατά συγκεκριμένο όνομα, διεύθυνση IP ή κατάσταση.

Κάντε κλικ σε έναν προορισμό μη SD-WAN για να προβάλετε τις ακόλουθες λεπτομέρειες στο κάτω πλαίσιο:

  • Γενικά (General) – Εμφανίζει τις ρυθμίσεις ονόματος, τύπου, διεύθυνσης IP και διοχέτευσης των κύριων και δευτερευουσών πυλών VPN, λεπτομερειών τοποθεσίας και λεπτομερειών υποδικτύου τοποθεσίας.
  • Διαμόρφωση IKE/IPSec (IKE/IPSec Configuration) – Κάντε κλικ στην καρτέλα για να προβάλετε δείγμα προτύπου διαμόρφωσης για πύλες πρωτεύοντος και δευτερεύοντος VPN. Μπορείτε να αντιγράψετε το πρότυπο και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
  • Συμβάντα (Events) – Κάντε κλικ στην καρτέλα για να προβάλετε τα συμβάντα που σχετίζονται με τον επιλεγμένο προορισμό μη SD-WAN. Κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται στην πρώτη στήλη για να προβάλετε περισσότερες λεπτομέρειες ενός συμβάντος.