Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες των διαμορφωμένων υπηρεσιών δικτύου για μια επιχείρηση.

Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Παρακολούθηση > Υπηρεσίες δικτύου (Monitor > Network Services). Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες διαμόρφωσης των ακόλουθων υπηρεσιών δικτύου: