Με αυτήν τη μέθοδο, το SD-WAN Edge αποστέλλεται στην τοποθεσία του πελάτη με μια εργοστασιακά προεπιλεγμένη διαμόρφωση. Πριν από την ενεργοποίηση, το SD-WAN Edge δεν περιέχει διαμόρφωση ούτε διαπιστευτήρια για σύνδεση στο εταιρικό δίκτυο.

Ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα για να ενεργοποιήσετε Edge χρησιμοποιώντας τη μέθοδο email:

  1. Στείλτε ένα email ενεργοποίησης. Ο διαχειριστής ξεκινά τη διαδικασία ενεργοποίησης στέλνοντας ένα email με τη διαδικασία ενεργοποίησης προς το άτομο που θα εγκαταστήσει το Edge, συνήθως έναν υπεύθυνο επικοινωνίας τοποθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αποστολή email ενεργοποίησης Edge.
  2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή Edge. Με τις οδηγίες που περιέχονται στο email για τη διαδικασία ενεργοποίησης ενεργοποιείται η συσκευή Edge. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ενεργοποίηση μιας συσκευής Edge.