Ο διαχειριστής ξεκινά τη διαδικασία ενεργοποίησης ενός Edge στέλνοντας ένα email διαδικασίας ενεργοποίησης προς το άτομο που εγκαθιστά το Edge, συνήθως έναν υπεύθυνο επικοινωνίας τοποθεσίας.

Για να στείλετε το email ενεργοποίησης Edge:

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
 2. Η σελίδα Edge (Edges) εμφανίζει τα υπάρχοντα προφίλ.
 3. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς το Edge που θα ενεργοποιηθεί ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή (View) στη στήλη Συσκευή (Device) του Edge.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Επισκόπηση (Overview). Για ένα Edge που δεν είναι ενεργοποιημένο, η ενότητα Κατάσταση Edge (Edge) εμφανίζει την επιλογή αποστολής ενός μηνύματος email ενεργοποίησης:

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή email ενεργοποίησης (Send Activation Email).

 6. Εισαγάγετε τις λεπτομέρειες όπως τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη, την επαφή ιστοτόπου και τη γραμμή θέματος. Είναι διαθέσιμο ένα προεπιλεγμένο email. Εάν απαιτείται, μπορείτε να προσθέσετε τα στοιχεία επικοινωνίας του διαχειριστή IT στο μήνυμα. Επιλέξτε την έκδοση IP της σύνδεσης ενεργοποίησης που θα σταλεί. Μπορείτε να επιλέξετε η σύνδεση να περιέχει είτε τη διεύθυνση IPv4 είτε τη διεύθυνση IPv6, είτε και τις δύο.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή (Send) και το μήνυμα email ενεργοποίησης αποστέλλεται στον υπεύθυνο επικοινωνίας τοποθεσίας.
Μόλις ο υπεύθυνος επικοινωνίας τοποθεσίας λάβει το μήνυμα email ενεργοποίησης, το άτομο μπορεί να ενεργοποιήσει το Edge. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ενεργοποίηση μιας συσκευής Edge.
Σημείωση:
 • Για τη συσκευή Edge 510 LTE, το μήνυμα email ενεργοποίησης αποτελείται από ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας όπως PIN SIM, δίκτυο, APN και όνομα χρήστη. Απαιτείται υποστηριζόμενο εργοστασιακά προεπιλεγμένο είδωλο.
 • Για τις συσκευές 610, 620, 640, 680 και 610 LTE με SFP που έχουν διαμορφωθεί με ADSL2/VDSL2, το email ενεργοποίησης περιλαμβάνει ρυθμίσεις διαμόρφωσης όπως προφίλ, PVC, VPC και ούτω καθεξής. Απαιτείται υποστηριζόμενο εργοστασιακά προεπιλεγμένο είδωλο.

Απομακρυσμένος διαγνωστικός έλεγχος για συσκευές 510 LTE και 6X0:

 • Εάν διαμορφώσετε τη συσκευή SD-WAN Edge 510 LTE, μπορείτε να εκτελέσετε τον διαγνωστικό έλεγχο «Πληροφορίες μόντεμ LTE» για σκοπούς αντιμετώπισης προβλημάτων. Ο διαγνωστικός έλεγχος Πληροφορίες μόντεμ LTE (LTE Modem Information) θα ανακτήσει διαγνωστικές πληροφορίες, όπως ισχύ σήματος, πληροφορίες σύνδεσης κ.λπ.
 • Ο διαγνωστικός έλεγχος Κατάσταση DSL (DSL Status) είναι διαθέσιμος μόνο για τις συσκευές 610, 620, 640 και 680. Η εκτέλεση αυτού του ελέγχου θα εμφανίσει την κατάσταση DSL, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες όπως λειτουργία (τυπική ή DSL), προφίλ, λειτουργία xDSL και ούτω καθεξής.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης ενός διαγνωστικού ελέγχου, ανατρέξτε στον Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων VMware SD-WAN που έχει δημοσιευτεί στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.