Το πρότυπο επιλογής σύνδεσης παρέχει μια αντιστοίχιση μεταξύ του linkUUID και του ευρετηρίου διασύνδεσης στην οποία οδηγεί αυτή η σύνδεση. Από το πρότυπο επιλογής σύνδεσης, είναι επίσης δυνατό να λάβετε το όνομα σύνδεσης που είναι ένα πεδίο με δυνατότητα διαμόρφωσης στο .

Αναγνωριστικό προτύπου: 276

Το πρότυπο επιλογής σύνδεσης αποστέλλεται κάθε 5 λεπτά.

Αναγνωριστικό στοιχείου (αναγνωριστικό στοιχείου επιχείρησης) Όνομα Τύπος Περιγραφή Εφαρμόσιμη έκδοση Edge

45008 (12240)

linkUUID

octetArray(16)

Το εσωτερικό αναγνωριστικό σύνδεσης της VMware.

3.3.2

45078 (12310)

linkName

συμβολοσειρά

Ένα σύντομο όνομα που περιγράφει μοναδικά τη σύνδεση. Είναι ένα πεδίο στο Orchestrator με δυνατότητα διαμόρφωσης.

3.3.2
10

ingressInterface

unsigned32

Ευρετήριο της υποκείμενης διασύνδεσης στην οποία οδηγεί αυτή η σύνδεση. Η τιμή ταιριάζει με την τιμή του διαχειριζόμενου αντικειμένου ifIndex όπως ορίζεται στο [RFC2863].

3.3.2
58

vlanId

unsigned16

Το αναγνωριστικό VLAN αυτής της σύνδεσης. Μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μία συνδέσεις σε μια διασύνδεση οι οποίες διαφοροποιούνται με αυτό το αναγνωριστικό VLAN.

3.3.2
8

sourceIP

unsigned32

Η διεύθυνση IP προέλευσης για αυτήν τη σύνδεση.

3.3.2
15

nextHopIP

unsigned32

Η διεύθυνση IP της επόμενης μεταπήδησης για αυτήν τη σύνδεση.

3.3.2