Μπορείτε να προσαρμόσετε μια αναφορά για μια επιλεγμένη χρονική περίοδο. Επιπλέον, μπορείτε να προγραμματίσετε την εκτέλεση μιας αναφοράς σε επαναλαμβανόμενη βάση.

Διαδικασία

  1. Όταν επιλέγετε να προσαρμόσετε την αναφορά επιχείρησης και κάνετε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή (Custom) στο Δημιουργία προσαρμοσμένης αναφοράς, εμφανίζεται το παράθυρο Επιλογή χρονικού εύρους (Select Time Range).
  2. Η επιλογή Δημιουργήστε μια αναφορά μίας χρήσης (Create a one-time Report) είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Μπορείτε είτε να εισαγάγετε την ημερομηνία έναρξης και λήξης για την οποία θα πρέπει να δημιουργηθεί η αναφορά είτε να επιλέξετε την χρονική περίοδο από τη λίστα.
  3. Για να διαμορφώσετε μια προγραμματισμένη αναφορά, επιλέξτε Προγραμματισμός επαναλαμβανόμενης αναφοράς (Schedule a recurring report) και επιλέξτε την περίοδο προγραμματισμού και την ώρα από τη λίστα.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

Επόμενες ενέργειες

Δείτε Επιλογή δεδομένων.